Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ludvig Sunnemark* presenterade rapporten som bygger på ett projekt där uppdraget var att hitta gemsamma intressen och arbetsmetoder mellan företagen i Trollhättans Stad och studenter från Högskolan Väst. Detta är del av ett samverkansprojekt mellan AIL Create och Kommunakademin Väst. AIL Create syftar till att skapa samverkansytor mellan högskola och små och medelstora företag. Arbetet har utförts av studenter, vilka fungerat som ett slags länk mellan akademin och arbetslivet samt det omgivande samhället.

Utveckling av I-et i AIL

I rapporten analyseras arbetet som har gjorts på högskolan för att utveckla AIL och här presenteras teoretiska verktyg som kan användas i den fortsatta utvecklingen av I:et i AIL. Detta är svårt men helt avgörande för att det arbetsintegrerade lärandet inte ska fastna i en form som gör det obsolet eller förvandlas till en tom etikett som bara är användbart i marknadsföringen av högskolan, vilket beskrivs på ett bra sätt i rapportens slutord:

Även om jag till viss del ringar in möjliga samverkansformer mellan högskola och små och medelstora företag vill jag än en gång påpeka att det måste till en medvetenhet om de specifika ämnesidentiteterna och de möjligheter och begränsningar de bär med sig. I synnerhet måste det till en målbild som gör gällande att de samverkansformer som etableras är ömsesidigt nyttiga – att de inte fungerar som ren beställningsforskning, där den utvecklade kunskapen enbart syftar till att generera lösningar relevanta för specifika små och medelstora företag, utan även att kunskapen kan uppfattas som vetenskapligt relevant och intressant utifrån kriterier uppställda av de specifika ämnestraditionerna.

Inspel från Umeå och Åhus

På grund av Corona hölls LINA-dagarna 2020 både på Bohusgården och via Zoom, vilket gjorde det möjligt att vidga gruppen av forskare och ta del av inspel och tankar från både Umeå och Åhus, vilket är värdefullt i arbetet med att utveckla forskningen och formerna för AIL på högskolan. 

Syftet med årets LINA-dagar var också att planera för det fortsatta arbetet, först och främst under innevarande år och situationen som pandemin försatt oss alla i, men även för kommande år, fram till 2023 då högskolan kommer att skapa en ny organisation som förhoppningsvis kan ta det arbete som utförts fram tills nu till nya höjder och ännu tydligare placera Högskolan Väst på den akademiska kartan.

*Ludvig Sunnemark har en masterexamen i sociologi och utöver den en bakgrund inom idé- och lärdomshistoria. Under sin utbildning har han främst varit intresserad av sociala rörelser-studier, samtida politisk teori samt kunskaps- och vetenskapsteori. Han arbetar för tillfället som forskningsassistent för projektet AIL Create. Här har han främst intresserat sig för de kunskapsteoretiska förutsättningarna för ett sådant projekt.

Text: Eddy Nehls

Det-arbetsintegrerade-larandets-techne-och-episteme_PRINT (003).pdf
Senast uppdaterad