Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bakgrund

Välfärdsverkstadens "nav" är kunskapsintresset om välfärdsarbete, dess förutsättningar, tillhörande utbildningar, strukturer och organiseringar. Det röroffentlig förvaltning, hälsa och socialt arbete samt samhällets digitalisering och vi arbetar med kunskaps-, produkt-, tjänste- samt metodutveckling.

Syfte

Välfärdsverkstaden är en arena för utveckling där aktörer från det omgivande samhället, studenter, lärare och forskare möts för att diskutera, reflektera och samtala för att därigenom lära av och med varandra. Konceptet bygger på samproduktion av kunskap där alla gemensamt bidrar till varandras utveckling. Vi arbetar tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt vilket bidrar till att välfärdsverkstaden är en arena för Innovation, Samverkan, Öppenhet och Samhällsnytta vilket också vävs samman i olika såväl utbildnings- som forskningsprojekt.

De resultat och insikter som vi utvecklar har stor betydelse för innehåll och genomförande av utbildning för välfärdsarbetare, samt för utvecklingen av de verksamheter och yrkesgrupper som redan är verksamma i välfärdsarbete. Dessutom förväntas de resultat som vi utvecklar bidra till teori- och kunskapsutveckling som är viktiga för såväl professionsspecifika kunskapsdomäner som alla discipliner som på olika sätt, ur olika perspektiv och med olika intressen studerar digitalisering, arbete, kunskapsutveckling och organisering av välfärdsarbete.

Arrangemang

Inom välfärdsverkstaden har vi seminarier, workshops och föreläsningar och genom vårt innovationslabb kan vi utveckla såväl produkter som metoder bidrar till kunskapsutveckling samt till samhällelig och regional utveckling.

Seminarieserie Våren 2017

28 mars: Integrationens utmaningar och möjligheter

2 maj: Att pappa i exil

23 maj: Mötet mellan islam och Sverige

Nyhetsartikel om Välfärdsverkstaden

Kontakt


Eddy Nehls

Eddy Nehls Universitetslektor
eddy.nehls@hv.se

Thomas Winman

Thomas Winman Universitetslektor
thomas.winman@hv.se
Senast uppdaterad