Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Extented time for submission of abstract til the 8th of November!

 

Vilär logotyp 960x206

ViLär tar sin utgångspunkt i forskning och utveckling inom arbetsintegrerat lärande. På det sättet utgör konferensen en plattform för spridande av goda idéer, gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte.

Arbetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensen är en årligen återkommande mötesplats för forskare, pedagogiska utvecklare, praktiker och beslutsfattare. Med andra ord riktar den sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor.

Programmet omfattar presentationer på både svenska och engelska av planerade, pågående och avslutade FOU-projekt inom området. 

Utöver det erbjuds goda möjligheter att nätverka och diskutera med såväl nationella som internationella forskare inom området. 

Kontakt och mer information


Kristina Johansson

Kristina Johansson Avdelningschef Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande
kristina.johansson@hv.se

Eva Erkmar

Eva Erkmar Administratör
eva.erkmar@hv.se
Senast uppdaterad