Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Exempel på tematiska inriktningar kan vara studier om:

  • Praktikutveckling: Utveckla tillämpbar forskning om hur kunskap är inbäddad och strukturerad genom utbildning och arbete för att skapa en förståelse av produktion och reproduktion av kunskap i ett alltmer digitaliserat kunskapssamhälle.
  • Utbildningsdesign: Forskning som erbjuder tillämpbar kunskap om utbildningsdesign i och för ett alltmer digitaliserat kunskapssamhälle.
  • Kraftfull kunskapsproduktion: Utveckla och främja forskning om utbildning och arbetsliv som erbjuder individen kraftfulla kunskaper som inte kan förvärva på egen hand
  • Jämlika och jämställda lärandevillkor: Kunskapsbildning som bidrar till hållbara och jämlika livs- och lärandevillkor, ökad delaktighet och goda framtidsmöjligheter genom utbildning ochlivslånga lärandemiljöer.

Kontakt kärnområdesledare


Senast uppdaterad