Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Exempel på tematiska inriktningar kan vara studier om:

  • Politisk-ekonomisk styrning, organisation och policy för hållbar samhällsutveckling: Utveckla forskning för gränsöverskridande lärande och kunskapande för hållbar organisationsutveckling och samhällsstyrning.
  • Segregation, tillhörighet, jämlikhet, jämställdhet, inkludering: Utveckla och främja sociala praktiker för en hållbar och jämlik samhällsutveckling där hela samhället inkluderas.
  • Psyko-social hälsa och välmående: Utveckla forskning om kunskapande och lärande som främjar en samhällsutveckling med god och jämlik psyko-social hälsa och välbefinnande för alla samhällsgrupper.
  • Grön samhällsekonomi/cirkulär ekonomi: Socio-ekonomisk forskning för en hållbar
    samhällsekonomisk utveckling.
  • Globaliserade arbetsmarknader, arbetsliv, utbildning: Forskning som bidrar till global
    komparativ kunskap, lärande och förståelse.

Inom det här området bedrivs forskning i forskningsmiljön Samskapande Hållbar Samhällsutveckling, SHS:

Kontakt kärnområdesledare


Senast uppdaterad