Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Varför ett nationellt nätverk?

Under många år har forskare och doktorander runt om i Sverige kommit samman kring forskning kopplat till barn och unga, bland annat i samband med forsknings- och antologiprojekt, seminarieverksamhet, doktorandkurser och konferenser. En sådan konferens som samlat såväl forskare som praktiker och närsamhälle, har varit Högskolan Västs Barn och Ungdomsvetenskapliga konferens där också nätverksträffarna varit ett stående inslag.  

Nätverkets sammansättning har skiftat över tid, men det delade intresset för forskning som rör barn och unga har varit en konstant. För att stärka kraften i nätverket och därmed också kapacitet att ta oss an de komplexa utmaningar samhället i dag står inför, rustar vi oss genom att upprätta en organiserad mötesplattform som samlar forskare från olika discipliner och forskningsfält. Vår gemensamma angelägenhet är även framgent att ta oss an frågor som rör barn och unga i olika kontexter.

Plattform för Forskningsnätverket Barn och Unga är således ett svar på en uttalad önskan om mer robusta strukturer som möjliggör ett hållbart och långsiktigt arbete kring våra gemensamma frågor. Här samlar och synliggör vi vad som finns och vad som pågår på våra olika lärosäten.

För vem?

Nätverket är ett inkluderande sammanhang som välkomnar alla med intresse för forskning som på olika vis rör frågor kopplat till barn och ungas liv och de kontexter där barn och unga finns. Såväl seniora som juniora, doktorander och postdoktorander, uppmuntras delta och berätta om pågående eller förestående projekt.  

Förhoppning är att Forskningsnätverket Barn och Unga på sikt ska bli en nationell mötespunkt där idéer för forskningsprojekt kan initieras och forskare finna varandra. En annan förhoppning är att doktorander lättare ska kunna nätverka med andra doktorander, juniora och seniora forskare, samt navigera bland forskarutbildningskurser. För handledargruppen ska plattformen också kunna användas för att identifiera potentiella experthandledare eller betygsnämndsledamöter.  

Hur?

Värd för plattformen är Högskolan Väst men det är nätverksmedlemmarna som gemensamt gör nätverket och plattformen till vad den är och blir. 

För dig som vill bli del av Forskningsnätverket Barn och Unga och få ditt namn på medlemssidan (med länk till din lärosätesprofil), fyll i formuläret på sidan Bli ny medlem.

Tipsa oss om pågående eller kommande forskningsprojekt, seminarieserier, konferenser, doktorandkurser (tips och förslag överförs en gång per månad i samband med månadsskifte). 

Senast uppdaterad