Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vid sidan om Emma Sorbring är professor Leon Kuczynski, som är världsledande inom agency-forskningen, gästredaktör. Dessutom medverkar flera andra forskare inom BUV-miljön i utgåvan, bland andra Sevtap Gurdal och Anette Bolin, tillsammans med ett antal internationella forskare inom området. I den här specialutgåvan lyfts ny forskning fram som undersöker konsekvenserna av att se barn som aktiva bidragsgivare i hälsa och välbefinnande för sig själva och deras familj eller andra sociala sammanhang.

Som gästredaktörer vill de båda sätta ljuset på de åtta artiklarna som ingår i det tematiska klustret Barns agens i familjen, i skolan och i samhället: konsekvenser för hälsa och välbefinnande, i International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellness. Tanken att barn är aktiva och inflytelserika i familjelivet har långsamt fått acceptans sedan 1970-talet, då forskare började inse att barns effekter på föräldrar måste beaktas när man pratar om socialisering och mänsklig utveckling. För närvarande accepteras idén att barn är aktörer som bidrar positivt till familj och andra sociala processer på teoretisk nivå. Men idén om barns agency har i långsam takt även slagit rot i socialpolitiken, familjeinsatser och socialtjänsten. På dessa arenor har följderna av barns inflytande och kapacitet som agency försummats, inte räknats med eller setts utifrån ett problemfokuserat perspektiv.

Artiklarna i det tematiska nummer illustrerar den växande förståelsen av att barn bidrar konstruktivt till de olika processerna som de är inblandade i och argumenterar för att forskare, lärare och socialarbetare måste engagera eller tillgodose barns perspektiv och initiativ för att främja barns hälsa och välbefinnande. Denna speciella utgåva innehåller bidrag som diskuterar barns agens inom hälsa och välbefinnande ur ett brett spektrum av perspektiv och sammanhang:

• betydelsen för praxis, policy eller teori

• i familjen, i skolan, i socialt arbete och / eller andra delar av samhället

• barns agency och konstruktiv familjedynamik

• barns agency under motgångar eller förtryck

• barns agency och funktionshinder

• utnyttja barns agency i familjeinsatser

*International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellness (QHW) är en öppen Access peer review vetenskaplig tidskrift, publicerad av Taylor & Francis Group. Journalen erkänner den internationella och tvärvetenskapliga karaktären av hälsorelaterade frågor.

Läs mer: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2019.1634414

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen