Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med forskarnätverket är att skapa en plattform för att utveckla, stimulera och sprida forskning som berör både skola och socialt arbete.  Nätverket har haft flera tidigare konferenser och träffar. 2020 sker nätverksträffen i samarbete med Högskolan Väst årliga barn och ungdomsvetenskapliga konferens "Samverkan för psykisk (o)hälsa och utanförskap".

Nätverksträffen bygger på presentationer och diskussioner av på förhand inskickade papers, som brett anknyter till skolsocialt arbete. Nätverkets deltagare uppmuntras också att skicka in papers till konferensen "Samverkan för psykisk (o)hälsa och utanförskap", man kan använda samma paper två gånger beroende på syfte. På nätverksträffen är det endast forskare som lyssnar och diskuterar. På konferensen är syftet mer en prestation av forskning för verksamhetsfältet och forskare. Det preliminära programmet för nätverksträffen ser ut enligt nedan. Närmare information med praktiska detaljer kommer senare till dem som anmält intresse.

Preliminärt program:
13.00-13.15          Inledning av arrangörsgruppen
13.15-14.45          Seminarier kring papers
14.45-15.15          Fika
15.15-17.15           Seminarier kring papers
17.15-18.00          Avslutning och diskussion om fortsatt arbete med nätverket
19. 00                    Middag för dem som vill, egenfinansierad.

Abstract till papers ska skickas in till anette.bolin@hv.se senast den xx och färdiga papers senast xx. Vi räknar med ca 10 minuters presentation och 20 minuters diskussion för respektive paper, beroende av hur många som kommer att delta.

Arrangörsgruppen väljer ut vilka papers som ska presenteras och kommer också att utse en eller två huvudkommentatorer till respektive paper.

Hjärtligt välkomna!
Önskar arrangörsgruppen: Anette Bolin, Martin Molin, Åsa Backlund, Sara Högdin, Ylva Spånberger Weitz

Vill du även anmäla dig till BUV-konferensen gör du det här: "Samverkan för psykisk (o)hälsa och utanförskap".

Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se

Martin Molin

Martin Molin Professor Professor i socialt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet
martin.molin@hv.se
Senast uppdaterad