Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Program
Inbjudna talare - filmade presentationer

Temat för årets konferens riktar ljuset mot de stora utmaningar som präglar barns och ungas livsvillkor och framtidsutsikter idag – segregation och växande klyftor, klimatförändringar, krig och omvärldsoro. Hur förhåller sig barn och unga till utmaningar de möter, vilka strategier använder de och vad kan och bör den professionella vuxenvärlden göra?  

Konferensen vänder sig till forskare, studenter och alla som arbetar med eller för unga i exempelvis förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg, lokal och regional förvaltning, politik eller ideella organisationer. Vi vill skapa en mötesplats för kunskapsutbyte mellan olika fält och strävar efter att ha ett brett och dynamiskt program med bidrag från både forskare och praktiker.  

Vi upprepar förra årets succé med en digital konferens för att kunna bjuda in fler långväga och internationella deltagare. Konferensen är kostnadsfri.

PROGRAM

Vi är glada och stolta över årets konferensprogram! 

LADDA NER KONFERENSPROGRAMMET

Book of abstracts

I konferensens Book of Abstracts hittar du sammanfattningar av samtliga presentationer, förutom keynotes/inbjudna talare.

LADDA NER BOOK OF ABSTRACTS HÄR

Nätverksträff

På torsdag eftermiddag, efter dagens presentationer, bjöd vi även in till en nätverksträff för forskare i BUV-miljöerna.

Inbjudna talare

Zsuzsa Millei är professor i Early childhood education vid Tammerfors universitet och gästprofessor på Göteborgs Universitet. Hon forskar om barn- och ungdomspolitik, barns aktörskap och hur barns vardag är sammanflätad med politik, makt och ideologier. Zsuzsa växte upp i Ungern och gick forskarutbildning i Australien där hon skrev sin avhandling om förskolepedagogik ur ett politiskt och historiskt perspektiv. Hon har också varit gästforskare i Slovenien, Tyskland, Mexiko, USA, Ungern och Sydafrika, och hennes nuvarande forskning undersöker barndomar och nationalism, barndomar under kalla kriget och barndomar under klimatkris. Föreläsningen sker på engelska.

Practicing refusal of extremist public discourses

Research on global childhoods demonstrate well how the climate emergency, political extremism, and conflicts and wars affect children’s everyday life and actions. As the established world order - both natural and political - faces threats, there is a growing public support for far right, populist, and nationalist parties in Europe. The presentation begins to respond to the question: How can adults and professionals refuse the terms and emotions of extremist, populist and nationalist discourses to best support children and youth?

 

Adnan Abdul Ghani arbetar på Rädda Barnen Sverige som expert i frågor om barn och migration. Han har själv en bakgrund som flykting från Syrien och har arbetat med integration och interkulturella frågor på olika nivåer. Sedan 2020 ingår Adnan i EU-kommissionens expertgrupp om migration, asyl och integration. Ni som var med på BUV-konferensen förra året mötte honom kanske redan då och vet att han har en unik förmåga att förmedla hur barn drabbas i krig och konflikter, men också av hårda asyllagar och bristande integration i mottagarländer. Här ger Adnan en uppdaterad bild av läget för barn på flykt, både i ett europeiskt och svenskt perspektiv. Föreläsningen hölls på engelska.

"Growing up on the run". State of play on the Ukrainian crisis and challenges facing refugee children from around the world seeking protection in Europe.

 

Anton Foley, Auroramålet: Vi är Aurora och vi stämmer staten!” Möt företrädare för Auroramålet, en ungdomsledd grupp som anklagar den svenska staten för att inte agera mot klimatkrisen. Aurora menar att staten sviker unga och kommande generationer: ”Med statens nuvarande klimatarbete står vi i Sverige inför stora klimatologiska hot, som bara kommer bli värre med tiden. Aurora anser att "för oss barn och unga äventyras den rätt till liv, hälsa och utveckling som garanteras till oss av bland annat Europakonventionen, Regeringsformen och Barnkonventionen.” Aurora presenterade en lista med krav på klimatåtgärder för regeringen, och de blev inte nöjda med svaret – nu stämmer de staten!

 

Sabina Kapetanovic är docent i psykologi vid Högskolan Väst och forskar om sociala relationer och barn och ungas utveckling. Mer specifikt handlar Sabinas forskning om föräldrabarnrelationer, ungdomars psykiska hälsa och riskbeteenden, såsom kriminalitet och alkohol, och implementering och utvärdering av föräldraskapsstöd. Sabina är också involverad i projekt som rör barn och ungas positiva utveckling i och utanför skolan.

 

Huvudtalare tema skola

Jonas Lindbäck är lektor i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Han disputerade 2021 med avhandlingen Värsta bästa skolan – Om unga i förorten och segregation i skolan. I sin forskning belyser Jonas frågor om rättvisa och (o)jämlikhet i den svenska skolan: Vad innebär det att växa upp och gå i skolan ett stigmatiserat område, och vad betyder skolan i elevernas liv? Kan skolan ge alla elever samma chans att bli de vill, oavsett bakgrund och var man bor? Eller kan skolan inte vara mer jämlik än det samhälle som den är del av?

 

Signe Tonér är logoped och fil.dr. i lingvistik och undervisar på förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet. Hennes avhandling Language and executive functions in Swedish preschoolers handlar om samband mellan språkliga förmågor och exempelvis uppmärksamhet och arbetsminne hos förskolebarn i åldrarna 4-6 år. Hon undersöker även om specifika pedagogiska insatser kan påverka dessa förmågor hos barn. Signe är också aktuell i debatten om språktestning av barn i förskoleåldern.

 

Tuula Maunula arbetar som lärare och matematikutvecklare i Rinkebyskolan, men forskar också om undervisning och lärande i matematik. Hon har ett brinnande engagemang för att utveckla matematikundervisningen så att alla elever har en chans att hänga med och förstå - men också utveckla lust och förmåga att utforska matematiska samband, vara kreativa och lösa problem tillsammans. Under ett par år har Tuula arbetat intensivt med kollegorna på Rinkebyskolan med lektionsobservationer och kollegiala samtal om didaktik och att möta eleverna där de är – men också med höga förväntningar – och resultatet märks både på elevernas betyg och motivation!

 

Konferensen anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Kontakt


Helena Korp

Helena Korp Universitetslektor
helena.korp@hv.se

Emelie Selberg

Emelie Selberg Handläggare
emelie.selberg@hv.se
Senast uppdaterad