Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Datum: 19 SEPT 2019
Tid: KL 13.00-16:30
Sal: c118/120, Högskolan väst 

program

Program "När datorspelandet blir problematiskt"

Information

På seminariet presenteras en nypublicerad kunskapsöversikt som sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. Huvudpunkterna i den är:
1) diagnosen
2) hur man känner igen problemspelaren
3) spelbeteendets samband med andra livsfaktorer
4) förebyggande insatser och behandling

Målgruppen

.. är personal inom sjukvården, socialtjänsten och skolan, som i sitt yrkesliv möter personer med problem med datorspelande. Målgruppen är även vuxna, föräldrar och alla andra som vill veta mer om området. Avsikten med kunskapsöversikten är att fungera som sammanfattning av den forskning som finns om det aktuella och relativt nya fenomenet gaming disorder.

MÅLGRUPP FÖR SEMINARIET: Förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och idéburna organisationer. Pedagoger och skolhälsovårdspersonal kan också ha intresse av seminariet.

program

13.00 Välkommen Emma Sorbring, Verksamhetsledare för barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön.
Inledning Lennart Rådenmark, Länssamordnare ANDTS, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

13.10 När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga
En översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna kommer att presenteras. Huvudpunkterna är: 1) diagnosen, 2) hur man känner igen problemspelaren, 3) spelbeteendets samband med andra livsfaktorer samt 4) förebyggande insatser och behandling.

Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst, GR och författare till När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga.

14.10 När det blir en sjukdom – yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder
Diagnosen gaming disorder. Vad innebär det för dem som arbetar med barn och ungdomar? I min studie har jag intervjuat elevhälsa och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående datorspelande, dess effekter och deras tankar om den nya diagnosen. Vad händer när en vardagsaktivitet övergår till att bli en sjukdom?

Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst och verksam inom den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på högskolan. Hennes tidigare forskning har handlat om föräldraskap, barnuppfostran och barns upplevda aktörskap i olika kontexter. Hennes pågående forskning fokuserar på diagnosen gaming disorder och olika professioners kunskap och erfarenheter om datorspelande hos barn och unga. Hon studerar även hur synen barn och ungas aktörskap ser ut vid ny diagnos.

14.40 Fikapaus

15.00 Överdrivet dataspelande – vilka insatser krävs i familjer kring ungdomar med ett överdrivet
dataspelande och vad får det för effekt. Två fallbeskrivningar
Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad ICF ACC coach

15.30 Delaktighet på nätet? Särskoleelevers identitetsskapande aktiviteter på internet
Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap och Martin Molin, docent i socialt arbete samt pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap
Projektet handlar om hur särskoleeleverna använder nätet för identitetsskapande och vad nätet som arena har att erbjuda dem.

16.00 Paneldebatt som leds av Emma Sorbring: Datorspelande, sociala medier – dess hinder och möjligheter

16.30 Avrundning och slut

AVGIFT

500 kr exklusive moms

ANMÄLAN

Görs via länken här.
Sista anmälningsdag är 5 september 2019.
Vid frågor kring anmälan kontakta: kurs@goteborgsregionen.se

OBS Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

UPPLYSNINGAR

Innehåll:
Jenny Rangmar, jenny.rangmar@goteborgsregionen.se 
Lennart Rådenmark, lennart.radenmark@lansstyrelsen.se

Praktiska frågor:
Susanne Vannerberg, susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se

ARRANGERAS AV

Länsstyrelsen, CERA, VGR, GR, Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Brukarrådet, den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) vid Högskolan Väst.

PARKERING högskolan Väst

Parkeringen kräver i vanliga fall särskilt tillstånd, men Service Center avlyser den dagen så inget tillstånd krävs. Men betalning görs som vanligt i någon av parkeringsautomaterna eller med appen SMS Park.

Servicecenter ligger i byggnad G på första plan.

Avgiftsfria parkeringsplatser finns vid Isstadion/Ishallen (kartlänk hitta.se) cirka 600 meter från högskolan. OBS! Avser den övre parkeringen, kör förbi parkeringen som ligger närmast Gärdhemsvägen och sväng upp till vänster. Inget särskilt parkeringstillstånd krävs.

Kontakt


Claudia Preisig

Claudia Preisig Doktorand, Handläggare
claudia.preisig@hv.se
Senast uppdaterad