Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förskola och Fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik

Datum:  04 feb
Forskare: Jan Gustafsson, Högskolan Väst

Jag kommer inledningsvis att ge en kort beskrivning av min akademiska bakgrund samt de tre forskningsinriktningar som jag har publicerat mig inom efter min disputation 2003. Dessa inriktningarna är: Akademisk karriär och professionsstudier inom högre utbildning, policy, etnografi och utbildning, samt förskola och fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik. Därefter beskriver jag mer i detalj den tredje av dessa inriktningarna som jag nu håller på att fördjupa mig ytterligare inom (dvs. förskola och fritidshem i förändring: Policy, profession och praktik). Jag kommer att göra detta genom att kort beskriva sex olika studier som jag är involverad i och som sammantaget visar att det vi gör i lärarutbildningen på olika sätt ger avtryck i förskolans och fritidshemmets praktik och profession. Flera av studierna visar också på att förskolan och fritidshemmet som utbildningsinstitution genomgår en omfattande förändring som berör både policy, praktik och profession. Avslutningsvis kommer jag i ljuset av allt fler signaler om bristande likvärdighet och social ojämlikhet i både förskola och fritidshem att argumentera för vikten av att restaurera den Nordiska socialpedagogiska modellen. Arbetsnamnet för detta projekt är Working the ruins of Socialpedagogy.

HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan

Datum: 20 feb
Forskare: 
Maria Spante, Högskolan Väst
Anita Varga, Högskolan Väst
Helena Korp, Högskolan Väst

Hitta Drivet är ett samverkansprojekt med fokus på motivation och genusmönster i grundskolan, med utgångspunkt i kommunernas oro kring skillnader i meritvärden mellan pojkar och flickor då de lämnar grundskolan.

Under seminariet berättar vi om den modell som legat till grund för arbete och hur processen skett i praktiknära samverkansforskning samt de aktiviteter vi genomfört. Vi redovisar fördelar med praktiknära samverkansforskning, utmaningar och vilka fortsatta aktiviteter som Hitta Drivet projektet kommer att leda fram till.

Narrative Identity Development: Introduction to the Field and Recent Trends

Datum: 04 mars
Forskare: Kate McLean, Western Washington University

This talk will cover the theoretical and empirical foundations of the field of narrative identity development. Recent work on the role of audiences (e.g., mothers, friends) for storying identity-defining stories in adolescence and emerging adulthood will also be discussed.

A GLOBAL PERSPECTIVE ON PARENTING - FINDINGS FROM THE LONGITUDINAL PARENTING ACROSS CULTURES PROJECT

Datum: 04 april
Forskare: 
Jennifer Lansford, Duke University
Ann Skinner, Duke University, Göteborgs Universitet, Högskolan Väst

This seminar will focus on parenting in diverse cultural contexts by describing key responsibilities of parents, how parenting differs across cultural contexts, and how culture may affect links between particular forms of parenting and child outcomes. An overview of findings will be presented from the Parenting Across Cultures Project, a longitudinal study of children, mothers, and fathers in 13 cultural groups in nine countries (China, Colombia, Italy, Jordan, Kenya, Philippines, Sweden, Thailand, and United States). Families were recruited when children were 8 years old and have been assessed annually for 10 years, with data collection ongoing. Findings from the project with respect to cultural norms (e.g., endorsement of aggression), parenting attitudes and behaviors (e.g., use of different forms of discipline, expressions of warm and affection), and children’s adjustment (e.g., internalizing and externalizing problems, academic achievement, prosocial behavior) will be framed in terms of their implications for understanding parenting in different cultural contexts.

Kulturens och psykosociala miljöfaktorers effekt på tonåringars aggressiva och antisociala beteende

Datum: 06 maj
Forskare: Nóra Kerekes, Högskolan Väst

Early identification of adolescent aggressive and antisocial behaviours is an effective possibility to prevent development of permanent mental ill-health, the establishment of criminal lifestyle and drastic social marginalisation. The biological (neurobiological) and societal (psychosocial) risk factors that may lead to adolescent aggressive and antisocial behaviours are generally characterised. However, the cultural context of these risk factors is rarely studied, even if it is acknowledged that psychiatric disorders are expressed differently depending on the person´s cultural background.

To be able to improve and adapt health- and social care that also consider cultural background is a need for being able to provide equal and person-centred care for all.

In my lecture I will present descriptive results on the prevalence and type of aggressive and antisocial behaviours in Moroccan and Swedish high-school student populations. We will investigate the relation between the presence of negative psychosocial factors (parental substance abuse and/or the experience of physical and/or psychological abuse) in the youths’ life and their aggressive and antisocial behaviours separately in Islamic and in Western cultures.

Emotional Disorder in secondary school students. A study from Vietnam

Datum: 07 maj
Forskare: 
Nguyet Nguyen Thi Anh, Hanoi University 
Ms Nguyen Thi Minh Hang, Hanoi University of Social Sciences and Humanities

Nguyet Nguyen Thi Anh's, PhD in psychology, and Prof. Dr. Nguyen Thi Minh Hang's research focuses on mental health in children. They are interested in topics such as stress and anxiety disorders in children and depression, borderline personality disorder in adolescents and adults. They also hold clinical appointments with children and adolescents.

In recent years, Minh Hang's  research also looks at the influence of Buddhism on mental health in adults. Specifically, she examines potential relationships between Buddhist concepts (non-self, non-attachment, mindfulness, compassion, religious coping) and mental-related topics such as stress, anxiety, depression, well-being, positive emotions, and coping with stress.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen