Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Informationsfolder 

PDF

Om vår samverkansmodell

BUV-miljön arbetar bland annat med en samverkansmodell vars syfte är att främja forskning som sker i nära samarbete med externa aktörer. Forskaren och den externa verksamheten formulerar tillsammans den frågeställning som ska studeras vilket medför att såväl verksamheten som BUV-miljön kan dra nytta av det genererade resultatet. Det är viktigt att frågeställningarna formuleras så att de både är av högt vetenskapligt intresse men också av stort intresse för den aktuella verksamheten. Läs mer

Samverkansprojekt

Flertalet av projekteten har ett fokus på tidiga insatser för barn, ungdomar och deras familjer i syfte att främja psykisk hälsa samt inkludering av barn och ungdomar och på så sätt arbeta för social hållbarhet på lång sikt.

Pågående projekt

Campus Västervik
Unga vuxna som flyttar till Västervik
Barns och ungas perspektiv på försörjningsstöd 

Fyrbodals kommunalförbund
Barnahusets insatsmodell (BIM) i Fyrbodal

Jönköping kommun
Lärarens ledarskap i och utanför klassrummet

Lysekils kommun, Utbildningsförvaltningen
Trygg hela dagen

Orust kommun
HittaDrivet- fas 2

Trollhättans Stad
Undervisning och kommunikation i träningsskolan
Svenska som andraspråk i förskolan – metoder och strategier

Vänersborg kommun och Trollhättan kommun
Kartläggning av nyanlända elevers mottagande och utbildningssituation, samt deras övergångar i skolsystemet (KAN-projektet)


Avslutade projekt

Ale kommun
Unga med riskbruk av alkohol och droger
Rapport (kortrapport)

Campus Västervik
Arbetslösa ungdomar i Västervik   
Rapport (kortrapport)
Rapport

Bygga broar till något nytt – Om tvärprofessionell samverkan i skolan för att stödja ungas livsval
Rapport (kortrapport)

Ungdomar i glesbygden
Rapport (kortrapport)

Fyrbodals kommunalförbund 
Välfärdsteknik för unga med funktionshinder
Rapport (kortrapport)
 
Barn och ungas våld i familjen
Rapport

Grästorps kommun
Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete genom tvärprofessionell samverkan (OBS Finansiering från Folkhälsomyndigheten)
Rapport (kortrapport)
Rapport

Ledarskap i klassrummet
Rapport (kortrapport)

Lidköpings kommun
Ung arena
Rapport (kortrapport)

Lysekils kommun
Fältsekreterarnas uppsökande sociala arbete inom ramen för förebyggandeenheten i Lysekils kommun
Rapport (kortrapport)

Länsförsäkringar Älvsborg
Du äger ditt liv
Rapport (kortrapport)

Orust kommun och Dals-Eds kommun
HittaDrivet: studiemotivation och genusmönster i grundskolan
Rapport (kortrapport)

Stenungsunds kommun
Övergången mellan förskola och förskoleklass, samt övriga nivåer inom grundskolan Rapport (kortrapport)

Trollhättans Stad och Västra Götalandsregionen
Barn- och ungdomsidrott som integrationsverktyg?
Rapport (kortrapport)

Uddevalla kommun
Ett fördjupat och breddat stöd till familjer i behov
Rapport (kortrapport)

Lärares relation till barn med "problembild" och med deras föräldrar 
Rapport (kortrapport)
Rapport

Vara kommun
Tidiga insatser för barn med särskilda behov 
Rapport (kortrapport)

Västra Götalandsregionen
Barnrättsarbete genom ombud

Åmåls kommun 
Ungdomshälsa i Åmål
Rapport (kortrapport)

Nätverk


Senast uppdaterad