Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

FN:s konvention om barns rättigheter har ratificerats av 194 länder sedan den antogs 1990, och har fått status som lag i knappt hälften av länderna – i Sverige som bekant först 2020. Men vad har Barnkonventionen betytt för barns livsvillkor och rättigheter i praktiken, i Sverige och internationellt? Genom forskning och praxis vill vi i årets BUV-konferens spegla läget och utmaningar kopplade till barns rättigheter i olika sammanhang och perspektiv. I år erbjuder vi för första gången ett internationellt spår med presentationer på engelska.

Vi välkomnar forskare från olika ämnesområden och verksamma i offentliga och ideella organisationer som direkt eller indirekt abetar med barn och unga, i Sverige och internationellt. Vi hoppas att du vill vara med och dela med dig av din forskning eller ditt arbete med/för barn och unga. Presentationerna behöver inte ha Barnkonventionen som huvudtema, men ska relateras till en eller flera artiklar i den (exempelvis barns rätt till ett hem eller utbildning). Du kan välja mellan fyra olika presentationsformat: kort eller lång paperpresentation, symposium och film. Det går också bra att delta utan att presentera. Alla abstracts kommer att genomgå en peer-reviewprocess.

Viktiga datum

Konferens: 4-5 november
Deadline för abstracts: 15 augusti
Besked om accepterat bidrag: 2 september

Call for papers
PDF

Keynotes och program

Meddelas längre fram!

Nätverksträff

OBS under konferensens andra dag kommer vi att bjuda in till en nätverksträff för BUV-miljöerna.

Konferensen anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

//

The Centre of Child and Youth Studies conference 2021, November 4th-5th: The Convention on the Rights of the Child

CYS at University West in Trollhättan, Sweden, organizes a yearly conference where researchers and practitioners meet. The theme this year is the Convention on the Rights of the Child.

The UN Convention on the Rights of the Child was adopted in 1990. It has been ratified by 194 countries and gained status as a law in just under half of these - in Sweden since 2020. Through research as well as practice, this year’s conference aims to reflect the situation and challenges linked to childrens rights in different contexts and from different perspectives.

We invite researchers and active in public and non-profit organizations who meet and work with children and young people, directly or indirectly. The CYS conference has up until now been confined to a Swedish context. This year we are excited to open up and include an international track. In this track presentations and keynotes will be held in English. We are thus very happy to invite reserachers and practitioners from different countries to participate and to share research or work with/for children and young people. We hope to see you at the conference! You are also welcome to just listen and to participate in conversations with other researchers and practitioners. The presentations do not need to have the Convention on the Rights of the Child as their main theme, but must be related to one or more articles in it (for instance, children’s right to a home or education). You can choose between four different presentation formats: short and long paper presentation, symposium and filmed short presentation. All abstracts will be peer-reviewed.

Important dates

Conference: November 4th-5th
The deadline for submitting your abstract is: August 15th 
Notification of acceptance: September 2nd

Call for papers
PDF

KEYNOTES AND PROGRAM

More information will follow soon!

Kontakt // Contact


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen