Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktiviteter som har genomförts 2018 

Forskningsseminarium

Utmaningen med Arbetsintegrerat lärande (AIL) i högskoleutbildning

Doktorand Ville Björck inleder med en föreläsning följt av diskussion om AIL inom vårdvetenskap

Datum: 22 januari
Tid: 14:30 - 16:00
Sal: J402 

FYRBODALS HÄLSOAKADEMINS FORSKARGRUPP 
PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA 

hälsar alla inom vård och akademin varmt välkomna till en föreläsning av Sofie Lundström, universitets adjunkt, leg. sjuksköterska, doktorand i omvårdnad

med titel: Levnadsvanor och livsstilsförändringar hos personer med schizofreni.

Datum: 21 februari
Tid: 13:00 - 14:00
Lokal: Konferenscentrum på NÄL (flygeln)

Vi bjuder på fika!
Intresseanmälan till: nore.kerekes@hv.se 

Välkommen till det 11:e Nordiska Hermeneutik-seminariet

på Högskolan Väst, Trollhättan

Seminaret arrangeras av det Nordiska Postdoktorala Sällskapet för Caring Science i samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan.
Tema: Scientia intuitiva tolkning, temporalitet och historicitet

Datum: 6-7 mars
Tid: 13:00 (6:e mars)
Sal: F303

Seminaret vänder sig i första hand till forskare och doktorander/forskarstuderande i vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller hälsovetenskap. Också andra lärare vid universitet och högskolor som är intresserade av hermeneutik och hermeneutiska tillnärmelsesätt är välkomna. Utöver de föreläsningar som ges presenteras abstrakt bägge dagarna. Varje abstrakt tilldelas ca. 30 minuter, varav ca. 15 minuter till diskussion. Seminaret startar kl. 13 den 6 mars och avslutas kl. 15 den 7 mars 2018. Alla är välkomna till en gemensam middag för egen kostnad den 6 mars kl. 19.00. Ytterligare information om denna middag meddeles senare.
Anmälan om deltagande kan göras fram till den 25 februari till ingegerd.bergbom@gu.se
Dead-line för abstrakt: 19 februari.
Deltagaravgift: 50 Euro, betalas vid registreringen den 6 mars.
Program för seminariet kommer i mitten av januari 2018.
Kontaktperson vid Högskolan Väst veronika.karlsson@hv.se

LOV-SEMINARIUM

Forskningsseminarium
Datum: 12 mars
Tid: 14:30-16:00
Sal: H405

Fortsatt diskussion om AIL och kopplingen mellan teori och praktik
Elisabeth Dahlborg- Lyckhage inleder med en föreläsning följt av diskussion

disputation

Datum: 13 april
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Hörsal 2118, hus 2, Arvid Wallgrens backe
För mer info: Ann-Caroline Johansson disputerar

THE RESEARCH GROUP ”PSYCHIATRIC HEALTH AND ILL-HEALTH” OF FYRBODAL HEALTH ACADEMY 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Professor Marc LandryUniversity of Bordeaux, France
with the title:
Comorbid affective disorders of chronic pain

Datum: 19 april
Tid: 15:00 - 16:30
Plats: J106 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se

The research group ”Psychiatric Health and Ill-Health” of Fyrbodal Health Academy 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Professor Marc LandryUniversity of Bordeaux, France
with the title:
Pathophysiology of chronic pain: what kind of lessons can be learned from basic research?

Datum: 20 april
Tid: 10:00 - 11:30
Plats: B205 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se 

THE RESEARCH GROUP ”PSYCHIATRIC HEALTH AND ILL-HEALTH” OF FYRBODAL HEALTH ACADEMY 

welcomes everybody from health care and academy to a lecture of
Btissame Zouini, Ph.D studentUniversity of Abdelmalek Essaadi, Morocco
with the title:
Mental and somatic health in Moroccan adolescents

Datum: 28 August
Tid: 13:00 - 14:30
Plats: J203 University West (Högskolan Väst) Trollhättan

We offer refreshment, coffee, tee and biscuits.

Send your interest to: nora.kerekes@hv.se 

Socialpsykiatrisk plattform - heldagskonferens

Välkomna till en heldagskonferens - Socialpsykiatrisk plattform
Lyssna på alumn studenter, pågående forskning, den nya programplanen samt samverkansorganistioner presenteras, och mycket mycket mer, missa inte denna dag!

Den 4 oktober 2018
Högskolan Väst, Entré-AIL

Klicka här för program och anmälan

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast