Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Charlotte Arghavan Shahlaei

– Att utveckla framtidens bilar är något helt annat än de processer som bilutvecklare arbetat efter under många år. Det omfattande teknikskiftet ställer nya krav på kompetens, arbetssätt och organisation, konstaterar Charlotte som är doktorand på Högskolan Västs avdelning Informatik.

– Självkörande bilar blir kanske vår första stora konsumentprodukt som bygger på artificiell intelligens. Det är en helt ny typ av produkt. Ingen har facit på hur de ska fungera och hur de kommer att påverka samhälle och slutanvändare. Det kräver att ingenjörerna har en god portion fantasi och att de kan skapa olika scenarier tillsammans.

Följer förändringarna

Charlotte startade sitt forskningsprojekt ”Competence and Digitalization: the Case of Autonomous Cars” i början av 2017. Frågeställningarna är inte färdigformulerade ännu men inriktningen är att undersöka följande frågor:

  • Hur tänker man i starten på ett utvecklingsprojekt där allt är öppet och oklart och hur förändras sättet att tänka under arbetets gång?
  • Hur förändras teknikernas sätt att arbeta, vilka nya kompetenser växer fram och hur ser lärprocessen ut?
  • Hur påverkas organisationen och den sociala strukturen på arbetsplatsen av den här typen av utmaningar?

Nytt fokus för bilutvecklarna

Charlotte följer flera yrkeskategorier på NEVS, framförallt det ingenjörsteam som utvecklar självkörande bilar. Flera av dem har lång erfarenhet av bilutveckling och är med i omställningen från att arbeta med tydligt fokus på teknisk hårdvara till att ha större fokus på mjukvara och service.

– Jag vill undersöka hur människor i tillverkningsindustrin påverkas av de stora förändringar som digitaliseringen för med sig.

– Detta intresserar mig eftersom utvecklingen inom tillverkningsindustrin i hög grad styrs av teknologiska och globala processer, samtidigt som digitaliseringen påverkar människors arbetsinnehåll och behov av kompetens i mycket stor utsträckning.

Extern oberoende part

Charlotte intervjuar personal, deltar i möten och gör observationer på olika sätt. Allt bildar underlag för att kunna analysera och skapa en bild av hur nya arbetssätt och andra förändringar påverkar organisationen. Hon nämner som exempel att den bild som företagsledningen har av vilken kompetens och organisation som krävs inte nödvändigtvis behöver stämma överens med personalens uppfattning.

– Jag är en extern oberoende part som iakttar och analyserar vad som händer under de här fem åren.

Kunskap till nytta för fler branscher

Forskningsresultatet kan bli intressant för NEVS företagsledning på flera sätt.

– De vill naturligtvis bygga kunskap om hur den här typen av utmaningar påverkar organisationen och hur de kan skapa bästa möjliga förutsättningar. Samtidigt kan forskningsresultatet vara till nytta i andra miljöer och sammanhang som står inför liknande utmaningar.

Senast uppdaterad