Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

– Eftersom syftet med en KK-miljö är att lärosätet ska erhålla långsiktigt stöd för att strategiskt och systematiskt positionera och profilera starka forskningsmiljöer är det viktigt att fastställa utgångsläget. Annars blir det svårt att påvisa utveckling efter 10 år, säger Liselott Lycke som ansvarar för utvärderingen tillsammans med Primus programchef Lennart Malmsköld. 

Tre delar

Underlagen som tas fram för ARC18 består av tre delar. Den första delen är en beskrivande, kvalitativ självvärdering av forskningen som ingår i Primus. Den andra delen handlar om kvantitativa nyckeltal, varav flera ska rapporteras till KK årligen.

– I den andra delen finns ett visst utrymme för egna modifieringar. För oss på Primus är det viktigt att nyckeltal och indikatorer i så hög grad som möjligt stämmer överens med hur Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) följer upp vitala forskningsmiljöer.

– Det är också viktigt att indikatorerna är lätta att få fram från våra befintliga system så att vi inte lägger onödiga resurser på ”handpåläggning”. 

Den tredje och sista delen är en beskrivning av Primus samproduktion.

– För denna del har vi tagit hjälp av en extern aktör som, via underlag från Primus och intervjuer med både oss och våra samverkansparter, sammanställer en rapport som speglar samproduktionen. 

Extern expertpanel

Dessa tre delar ska vara genomförda den 1 november. Då startar nästa fas i ARC18; en extern utvärdering och bedömning. En expertpanel har utsetts och den får ta del av alla underlagen för att kunna göra en utvärdering av styrkor och utvecklingsområden för Primus. Underlagen kompletteras sedan med intervjuer som genomförs under december. 

Underlag för fortsatt utveckling

I början av 2019 får Primus ledning en rapport från expertpanelen och den utgör underlag för den slutgiltiga rapport som sammanställs av Högskolan Väst. Här tillkommer då reflektioner kring möjliga åtgärder för fortsatt utveckling mot de långsiktiga målen. Den slutgiltiga rapporten ska vara klar 1 mars 2019.

Senast uppdaterad