Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I det ena projektet, OASIS, fokuserar Högskolan Västs forskare på att undersöka sprickkänsligheten under lasersvetsning av avancerade aluminiumlegeringar som används inom flygindustrin. De ska testa och utvärdera svetsbarheten i materialet. I projektet deltar även forskare och andra aktörer från Sverige, Rumänien, Tjeckien, England och Belgien.

– Vi på Högskolan Väst undersöker hur sprickor uppkommer i materialet vid svetsning med hjälp av testmetoden Varestraint och vi simulerar även värmebehandling och olika svetsförfaranden med hjälp av en Gleeble-utrustning. Med utrustningen på Produktionstekniskt centrum har vi unika förutsättningar att göra den här typen av utvärderingar, förklarar Joel Andersson, chef avdelningen Svetsteknologi. 

Det andra forskningsprojektet, INTEGRADDE, är störst av satsningarna i Horizon2020. Här ingår Högskolan Väst som en av 25 europeiska partner. Budgeten för projektet är totalt 13 miljoner euro fördelad på fyra år.

– Vi utvecklar additiv tillverkning med tråd där ljusbåge är energikällan. Det görs på pilotskalenivå för fyra olika företag och deras respektive produktområden, berättar Robert Pederson, chef avdelningen Avverkande och additiva tillverkningsprocesser.

– Här jobbar vi med stållegeringen Invar – ett helt nytt material för oss. Våra forskare utvecklar tillverkningsprocessen så långt att den kan lyftas över till företagets produktionslina. Där skräddarsys den sedan för framtagning av formverktyg för komponenttillverkning. 

– I vår forskning ingår även att göra simuleringar och mätningar under tillverkningsprocessen. På så vis involveras tre av våra spetskompetenser på Produktionstekniskt centrum. Det här är ett spännande projekt som kan leda till nya samarbeten i framtiden. 

Senast uppdaterad