Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projekt INDIGO – Industriell Digitalisering och Organisering

Industriell produktion blir alltmer komplex och kraven på digitalisering, hållbarhet och kompetens ökar. Digitaliseringen gör det möjligt att kombinera produktion och tjänster på nya sätt, och på så vis skapa specialiserad kundanpassning. Det här kräver nya och snabbare produktionsväxlingar, vilket i sin tur ställer krav på nya kunskaper och digitala lösningar. Omställningen innebär att nya affärsmodeller tas fram och att arbetet omorganiseras. INDIGO-projektets fokus är att förstå vad och vilka kompetenser som förändras och vilka nya professioner som växer fram. Vilka roller, kompetenser, rutiner och processer behöver utvecklas för att nyttiggöra de kunskaper som finns inbäddade i produktionsprocessers digitala stödsystem? I projektet deltar företagen Siemens Industrial Turbomachinery och GKN Aerospace. Kontaktperson: Monika Hattinger, e-post: monika.hattinger@hv.se.

Projekt AdOpt - Flexibel styrning av laserprocesser för höga effekter med hjälp av deformerbara speglar

 Det finns ett stort behov inom tillverkningsindustrin av att utveckla laserbaserad svetsning och additiv tillverkning (AM) för att nå större flexibilitet och enklare handhavande. Det kan man exempelvis göra genom att styra processerna på nya sätt. AdOpt handlar om att utforska en oprövad teknik för att styra hur den optiska effekten hos en laserkälla kan fördelas i smältan som skapar en metallisk svets eller AM. Tekniken bygger på en deformerbar spegel i laserns strålgång som kan styras för att forma strålens energifördelning. Tekniken finns utvecklad för astronomiska tillämpningar men är helt oprövad vid tillverkningsprocesser som svetsning och AM. Målet med projektet är att beskriva möjligheterna med tekniken och hur den motsvarar viktiga krav på tillverkade metallkomponenter. I projektet deltar GKN Aerospace, Brogren Industries och Permanova Lasersystem. Kontaktperson: Fredrik Sikström, e-post fredrik.sikstrom@hv.se

 

Senast uppdaterad