Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

För människor i branschen är Bengt-Olof Elfström välkänd. Han började sin yrkesbana som verkstadstekniker. Studerade teknisk fysik och disputerade i metalliska material på Chalmers. När hans dåvarande fru hittade en tandläkarpraktik i Trollhättan 1982 flyttade han med. I Trollhättan fick han arbete på Volvo Flygmotor (som senare blev Volvo Aero och numera GKN Aerospace).

Med flytten till Trollhättan tog karriären fart. Här är några enstaka exempel ur en mycket lång meritlista:

Han skrev forskningsvisioner och forskningsprogram under 90- och 00-talen. På Luleå universitet blev han adjungerad professor 1991. KK-stiftelsen engagerade honom som expert från år 2000 och han blev sedermera under sex år också ledamot i styrelsen för KK-stiftelsen. På Volvo Aero axlade han bland annat rollerna som forskningschef och forskningsstrateg.  

Utveckla ett innovationssystem

– Ett av de uppdrag som jag fick arbeta med på Volvo Aero var hur Innovatum skulle kunna samspela med högskolan och med oss i flyg- och rymdindustrin. Målet var att utveckla ett innovationssystem för att stödja hela det omkringliggande samhället och framför allt industrin, berättar Bengt-Olof.

Han skrev ett strategiskt dokument med den inriktningen. 

Etablering av Produktionstekniskt centrum

Regeringsbeslutet om Trollhättepaketet 2004 drev på utvecklingen. Vid sidan av motorväg och järnväg med dubbelspår gav satsningen stöd till bland annat etablering av Produktionstekniskt centrum PTC på Innovatum i Trollhättan.

2008 invigdes Högskolan Västs samlade campus i Trollhättan och samma år stod PTC färdigt. Volvo Aero hade haft forskningsarbete utspritt i olika lokaler på Innovatum. Nu kunde Bengt-Olof Elfström samla allt på en plats. För Volvo Aero blev PTC en stor tillgång. Företagets egna forskare fick en extern akademisk arena. De gavs också möjligheter att utveckla samarbete med andra forskare.  

Hög kapacitet på PTC

Numera har GKN Aerospace ett 40-tal forskare på PTC. De använder centrets utrustningar för att bland annat ta fram prototyper som kvalitetsmässigt ligger så högt att de kan användas i flygmotorer. Det säger mycket om centrets tekniska kapacitet.

Samtidigt poängterar Bengt-Olof Elfström det intellektuella kapitalet.

– På PTC är det ofta personer från olika kulturer och med olika tekniska bakgrunder som möts och delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Sådana team har goda förutsättningar att bli framgångsrika.

PTC blev resultatet av en plan som Västra Götalandsregionen, Trollhättans stad, Högskolan Väst, Volvo Aero med flera tillsammans stod bakom. Samverkan enligt ”Triple Helix” mellan samhälle, akademi och näringsliv. 

Förutsättningar för en KK-miljö

Men PTC var trots allt ”bara” ett steg på vägen; en plattform för att nå nästa nivå. Allt i enlighet med Bengt-Olof Elfströms strategiska plan.

Tack vare PTC blev det möjligt att skapa de förutsättningar som krävdes för att kunna etablera en KK-miljö i kombination med arbetsintegrerat lärande. I mars i år nåddes målet när KK-miljön Primus på Högskolan Väst invigdes.

– Jag ser att vi med hjälp av Primus kan bygga upp en ny kunskapsplattform och leverera bra forskningsresultat. Vi kan också bygga upp bra utbildningar tillsammans med företagen.

– Genom Primus får industriföretagen tillgång till ny teknologi. Men inte nog med det. De får samtidigt tillgång till människor som kan använda teknologin och som dessutom kan sprida den vidare till fler människor.  

Nyttiga kunskaper

Det är en av Bengt-Olofs teser: Kunskaper blir nyttiga först när de sprids och används i praktiken.

Med Primus ser Bengt-Olof Elfström att nätverken med andra universitet och högskolor kan byggas starkare. Det ger bättre kontakter även med grundforskning.

Han ser uppbyggnaden av Primus som ett system där det finns:

  • ·         Kunskap
  • ·         Utrustning
  • ·         Tillgång till finansiering. 

Forskning och industri växeldrar

– Jag ser nyttobaserat arbete framför mig. Industrin förser forskarna med problem att lösa. Resultaten ska innehålla svar på industrins frågor.

Det blir till en ständig dialog. Forskningen får en fråga och levererar svar. Industrierna med sina underleverantörer använder lösningen, stöter på nya frågor och lämnar över dem till forskarna.

Så fortsätter det. Forskning och industri växeldrar i en ständigt pågående utveckling.

– Industrin behöver forskarna eftersom företagen själva inte har möjligheter att röra sig på sådana djup och i sådana nätverk som forskarna gör. 

Teknologier sprider sig

Även teknologier är rörliga. Termisk sprutning är ett exempel på hur en teknologisk lösning har utvecklats över tid och spridit sig till andra branscher och applikationer än den ursprungliga. Trots att teknologin utvecklades för mer än 20 år sedan pågår fortfarande tillämpad forskning inom termisk sprutning och några av de främsta forskarna i världen finns i Trollhättan. 

Viktigt med regionala högskolor

Bengt-Olof understryker betydelsen av att de regionala högskolorna är med och driver utveckling i stora delar av landet. Närhet till högskolor sätter tydligt positiva avtryck i hela det omkringliggande samhället, på samma sätt som frånvaron av högskolekapacitet gör motsatsen.

– Samtidigt gäller det att vara alert och ta vara på möjligheterna som digitalt lärande kan ge. Detta är en ny kanal som effektivt kan nå både fler industriföretag och fler människor.  

Har drivkraften kvar

Trots att entreprenören Bengt-Olof Elfström har hunnit göra så mycket finns drivkraften kvar. Om han kan bidra, så vill han göra det.

– Det är ungefär som när en uppfinnare lyckas med en uppfinning. Då väcks viljan att göra en uppfinning till. 

Bengt-Olof Elfström …

… om var Primus står om fem år:

”Då är forskningsmiljön fördubblad i förhållande till idag. Lärandet har fått en ny inriktning, inte minst tack vara digital teknik.”

… om vinnare och förlorare:

”Vinnarna har alltid en strategisk plan. Förlorarna har bara ursäkter.”

… om nivån på forskning om termisk sprutning i Trollhättan:

”Bäst i världen.”

… om känslan när PTC stod färdigt 2008:

”Större än jag i min vildaste fantasi kunde tänka mig.”

… om metoder för att lära sig nya saker:

”Man måste vara starkt koncentrerad på det man gör.”

Senast uppdaterad