Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fredrik Olofsson, Brogren IndustriesNär Brogren Industries började samverka med Högskolan Västs forskare på Produktionstekniskt centrum för tio år sedan var företaget en traditionell mekanisk verkstad. Idag levererar de avancerade komponenter till flygindustrin.

– Vår forskningssamverkan med Högskolan Väst har bidragit till företagets utveckling på flera sätt. Personalens samlade kompetens har vuxit enormt och vi har kunnat utveckla nya processer. Genom att ta del av forskarnas arbete bygger vi på med teoretiska kunskaper som ger oss en djupare förståelse för processerna vi arbetar med, säger Fredrik.

Lär av varandra

– Vi har också ett givande utbyte med de andra företagen som deltar i forskningsprojekten. Vi kan lära av varandras erfarenheter och ibland leder det till nya samarbeten.

För tillfället deltar Brogren Industries i ett tiotal av Högskolan Västs forskningsprojekt som handlar om additiv tillverkning, lasersvetsning, automation med mera. Allt har nära koppling till deras egen produktion där lasersvetsning, skärande bearbetning och additiv tillverkning dominerar. Dessutom medverkar företaget i fler forskningsprojekt som drivs av andra lärosäten eller aktörer som Swerea, Swerim med flera.

­Öppen dialog

– Jag upplever att vår samverkan med Högskolan Väst har utvecklats mycket positivt under de här tio åren. Vi har en öppen och smidig dialog med forskarna och det händer att våra diskussioner resulterar i att nya forskningsprojekt initieras. Min uppfattning är att samarbetet är givande för båda parter.

Fredrik påpekar att samverkan också handlar om att ta emot studenter som vill göra praktik och examensjobb hos företaget och att bjuda in forskare, studenter och andra företag till studiebesök. Personalen har även gått på flera av Högskolan Västs kurser för kompetensutveckling inom digitalisering, additiv tillverkning och andra aktuella frågor.

Värdefull kompetensutveckling

– Vi kan bli mycket bättre på att utnyttja de möjligheter till vidareutbildning som Högskolan Väst ger via Prodex-projektet. Det är viktigt att utbilda personalen så att kompetensen stannar hos oss.

– Jag skulle också gärna se att fler medarbetare från oss deltar i forskningssamverkan. Tyvärr är det svårt att få till idag eftersom det kostar att frigöra personal från produktionen. Men med nya finansieringslösningar skulle det vara ekonomiskt möjligt för små företag att engagera fler medarbetare i forskningssamverkan. Det skulle också göra det enklare för oss att ta emot fler doktorander framöver.

Nyfiken på Brogren Industries? Läs mer i separat artikel 

Senast uppdaterad