Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Erik Lindgren, forskare IV

– Jag ville tillbaka till akademin för att kunna gräva lite djupare i forskning som är kopplad till oförstörande provning. Det är ett angeläget forskningsområde för flera industrisegment i Sverige. Nya tillverkningsmetoder inom exempelvis additiv tillverkning (AM) av metall ställer dessutom andra krav på den oförstörande provningen, förklarar Erik.

Tillsammans med kollegan Oskar Tofeldt fokuserar Erik på att öka forskningsinsatserna inom oförstörande provning. Båda arbetar i forskningslaboratoriet Produktionstekniskt centrum i Trollhättan.

– Det har gjorts en hel del forskning kring detta tidigare på högskolan, bland annat inom termografi. Man kan säga att vi gör en nystart inom forskningsområdet.

Automatiserad provning

–Automatiseringen av provningen är viktig att hitta effektiva lösningar för, både datainsamling och framförallt tolkning av mätdata.  Men även kopplingen till processövervakning och effektiv återkoppling till tillverkningsprocesserna är viktiga delar på ett mer övergripande plan.

En av utmaningarna är att kunna kvalitetssäkra kritiska komponenter med hjälp av oförstörande provning i en automatiserad produktionsprocess, vilket är en del i tänket kring Industri 4.0. Inom additiv tillverkning för metall handlar det dessutom ofta om unika komponenter med komplexa geometrier som tillverkas i små serier. Faktorer som ofta gör både planering och utförande av den oförstörande provningen mycket svår och resurskrävande. Därutöver behöver standarder utvecklas för oförstörande provning av AM-material.

CT-röntgen – utpekad nyckelteknik

– Röntgentomografi (CT) är en utpekad nyckelteknik för AM som vi kommer att titta närmare på. Till exempel hur CT ska användas och anpassas för industrialiseringen av AM. Men även andra provningsmetoder kommer att vara relevanta för AM-material, exempelvis ultraljudsbaserade metoder.

– Automatiserad tolkning av mätdata är en viktig del i oförstörande provning av AM-material och för att forska kring detta har vi, tillsammans med Elektroteknik på Chalmers Tekniska Högskola, fått ett anslag beviljat av stiftelsen ÅForsk för ett treårigt forskningsprojekt.

Flygindustrin driver teknikutvecklingen

Erik ser flera fördelar med att flygindustrin driver teknikutvecklingen inom området.

– Kraven på den oförstörande provningen är mycket höga inom flygindustrin, så där finns ett stort intresse för den här forskningen. Men forskningsresultaten gynnar också många andra industrisegment – även bland de mindre tillverkningsföretagen.

– Tekniken kan också spela en viktig roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Den är exempelvis en nyckelfaktor i utvecklingen av AM för reparation, renovering och uppgradering av komponenter.

Pendlar från Göteborg

Erik har varit delaktig i forskningen på Produktionstekniskt centrum tidigare. Han samarbetade med GKN Aerospace i Trollhättan redan när han disputerade inom röntgeninspektion vid Chalmers Tekniska högskola 2015. Efter några år på forskningsinstitutet Swerim i Stockholm, som bland annat forskningsledare för området oförstörande provning, bor han nu återigen i Göteborg på pendlingsavstånd till Trollhättan.

Senast uppdaterad