Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

PODFAM, Jonas Olsson

Forskningsingenjören Jonas Olsson är en av forskarna som arbetar med pulverbäddsteknologierna  på Högskolan Väst.

– Det är mycket glädjande att alla tolv forskningsprojekt som Högskolan Väst sökte pengar till nu kan genomföras. Samtliga projekt kommer på olika sätt att bidra ytterligare till att Primus blir nationellt ledande inom produktionsteknik – framförallt inom metallbaserad additiv tillverkning som har en avgörande betydelse för tillverkningsindustrins framtid, kommenterar Lennart Malmsköld, programchef Primus.

Stärker forskningsprofilen

Det största projektet, PODFAM, är en långsiktig forskningssatsning på pulverbäddsbaserad additiv tillverkning i metall. Projektet löper över åtta år och målet är att befästa och ytterligare bygga upp den internationellt konkurrenskraftiga forskningsprofil som redan finns på Högskolan Väst. 

– Det här är ett mycket angeläget forskningsområde för tillverkningsindustrin. Additiv tillverkning med pulverbädd gör det möjligt att tillverka komponenter med komplexa geometrier på ett mer effektivt sätt. Komponenter till gasturbiner och flygmotorer är intressanta applikationer, säger projektledare Thomas Hansson.

– Projektet har en bred uppställning av samverkanspartner och vi greppar över hela produktionskedjan, från pulverframställning, maskintillverkning och efterbearbetning, till slutanvändare, säger Thomas.

Flera delprojekt

I PODFAM deltar Sandvik Additive Manufacturing som levererar metallpulver, ARCAM AB som tillverkar maskiner, Quintus Technologies AB som utvecklar och tillverkar utrustning för HIP (Het Isostatisk Pressning) och slutanvändarna GKN Aerospace Sweden AB och Siemens Energy.

– Forskningsprojektet är indelat i flera delprojekt med koordinerade samarbeten. Vi fördjupar oss inom processförståelse, efterbearbetning, modellering, oförstörande provning och livslängdsprediktering och tillförlitlighetsanalyser. Målet är att ha alla de här ”pusselbitarna” på plats för att kunna gå vidare till applicering inom industrin, säger Thomas.

Fler forskningssatsningar och stärkt kompetens

Förutom PODFAM stärker KK-anslaget även pågående forskning inom ytbeläggningar, smart automation, säkerhet vid människa-maskin-samverkan och utveckling av lärande i digitaliserad produktion. Men det handlar också om kompetensförstärkning och nyrekrytering av expertkompetens för att kunna bibehålla och utveckla forskningen och det nära samarbetet med industrin. En annan viktig del är vidareutveckling av nätbaserade kurser.

Full pott för tredje året

Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL). För tredje året i rad har högskolan nu beviljats stöd för samtliga insatser. Den totala summan som KK-stiftelsen beviljat är 80 miljoner kronor. Därutöver kommer företagen att bidra med runt 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolas egna medel ger det en totalsumma på närmare 150 miljoner kronor.

Senast uppdaterad