Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Linnéa CarlssonLinnéa Carlsson, ny doktorand i Informatik med inriktning mot industriellt arbetsintegrerat lärande.

Hur kommer framtidens organisering och ledning av en digital innovation inom produktionsindustrin att se ut? Det är en av frågorna som Linnéa Carlsson fokuserar på i sin forskning.

Med industrins digitalisering uppstår fler dataintensiva produktionsprocesser, plattformsbaserade informationssystem och uppkopplade enheter. Det innebär att industrisektorns former för ledning och styrning av arbete och lärande förändras både på operativ nivå och ledningsnivå.

När den digitala arbetsplatsen flyttar ut till medarbetarna på golvet förändras villkoren för hur arbetet ska utföras. Kunskap om hur vi människor kan tolka information, samarbeta och fatta beslut i sådana situationer blir ovärderlig för att organisationsledningen fortsatt ska vara effektiv och möjliggöra lärande.

Linnéas doktorandarbete handlar främst om att ta tillvara kunskap och ta fram metoder, modeller och stödtekniker för ledning och styrning i en alltmer digitaliserad produktionsindustri, där komplex information, samarbete och lärande mellan operativa medarbetare och deras ledning står i fokus. Nya mått och verksamhetsmodeller blir nödvändiga för att kontinuerligt kunna ”mäta och lära”. Linnéa ska framförallt studera människans roll och verksamhetsutveckling i och för framtidens produktionsindustri. Hennes forskning är för närvarande en del av forskningsprojektet INDIGO och kommer i framtiden att ingå i projektet AHIL.

Anders SandbladAnders Sandblad, ny industridoktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

Anders Sandblad från Combitech forskar om vad som händer med yrkeskunnandet i gränslandet mellan maskin och människa.

Forskningsprojektet ”Maskiner och människor” är en explorativ studie av yrkeskunnande och digitalisering. Det handlar om hur teknologin påverkar praktisk kunskap, arbete och lärande i arbetslivet. Syftet är att djupare förstå den praktiska kunskapens tysta aspekter i relation till nutidens digitala era.

Projektets huvudfråga är: Vad är möjligt, rimligt och lämpligt att digitalisera ur ett yrkeskunnandeperspektiv? Intresset riktas i synnerhet mot människors omdöme och säkerhet i handling. Hur utvecklas omdömet och säkerheten, och hur går det förlorat?

Forskningen utgår bland annat från empiri som samlas via dialogseminarier där seniora medarbetare på Combitech och andra industriföretag delar berättelser, exempel och reflektioner. Forskningsresultaten kan påverka både utveckling och användning av modern informationsteknologi och AI, samt ledning och organisation av arbete och utbildning i det moderna digitala samhället.

Senast uppdaterad