Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ana Bonilla och Lennart MalmsköldLennart Malmsköld och Ana Bonilla på plats i den välutrustade labbmiljön där en stor del av teknikforskningen på Högskolan Väst genomförs.

HÖGSKOLAN VÄST håller just nu på med att etablera en företagsforskarskola med fyra andra lärosäten. Skolan planerar att starta under 2020 och just nu pågår arbetet med att hitta intresserade företag, hålla informationsträffar och bygga upp ett nätverk. Ett tiotal företag har i dagsläget lämnat in avsiktsförklaringar och vill vara med.

– Skolan ska heta Smart Industri och vi har pekat ut några fokusområden, till exempel smarta och hållbara material, smart produktionsteknik för agila produktionssystem och smarta adoptionsmetoder för cirkulär ekonomi. Men till slut kommer skolans profil att avgöras av de intressen som företagen har, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus på Högskolan Väst.

DET VAR UNDER förra året som de fem lärosätena började att föra en dialog om hur de skulle kunna samverka kring en företagsforskarskola.

– Vi fem lärosäten har alla en KK-miljö – Högskolan Västs heter Primus – och det innebär att vi har etablerat ett kvalitetssäkringssystem som gör att vi kan samverka och skapa en gemensam ansökan till KK-stiftelsen som erbjuder forskningsstöd till Sveriges högskolor och nya universitet, säger Lennart Malmsköld.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR att den nya skolan ska inrymma 40 industridoktorander i olika företag över hela landet. Starten planeras med ca hälften och de sista är tänkt att starta upp efter ca två år. Runt varje industridoktorand ska det finnas tre handledare, två från akademin och en från industrin.
– Vi planerar att samlas en till två gånger per år, alla doktorander och handledare och dessa bildar ett nätverk som kommer att ses regelbundet kring doktorandernas forskning. Smart Industri ska bli en forskarskola av starkt intresse för både akademi och industri, säger Lennart Malmsköld.

FÖRETAG SOM VÄLJER att ha en doktorand hos sig gynnas på flera sätt, menar Lennart Malmsköld.
– Industrin står inför stora förändringar, något som är högst påtagligt i och med digitaliseringen. Detta blir en möjlighet att gemensamt utveckla ny kunskap kopplad till digitalisering, nya processer och nya material. Dessutom skapar kombinationen och bredden av vår forskning möjligheter för företagen att utveckla kompetenser i världsklass.

ANA BONILLA HAR tidigare varit industridoktorand på Högskolan Väst inom den pågående industriforskarskolan SiCoMaP, vars syfte är att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och genom detta höja kompetensen hos företagen.

 – 80 procent ägnade jag åt min forskning och 20 procent av tiden var jag på företaget. Även om jag arbetade med några mindre projekt, så märkte jag direkt att man som industridoktorand supportade företaget att bli mer konkurrenskraftiga, säger Ana Bonilla.

IDAG ARBETAR Ana Bonilla på GKN Aerospace i Trollhättan, där hon också var industridoktorand, som Process Engineer inom Research and Technology Center. Hon berättar att bakgrunden som industridoktorand har många fördelar:

– Det huvudsakliga jag tar med mig från studierna är att jag har lärt mig hur man bedriver gedigen forskning. Som doktor inom produktionsteknik är mitt sätt att arbeta, ifrågasätta och utveckla idéer annorlunda. På vår avdelning utvecklar vi ständigt nya idéer som stärks tack vare nätverket mellan högskola och industri, där vi fungerar som länk.

OM FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI

Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet planerar att bilda Sveriges största företagsforskarskola med 20 + 20 doktorander inom Smart Industri. Målet är att tillgodose svensk industris behov av spetskompetens och förbereda medarbetare för specialistpositioner. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik med spetsforskning inom bland annat smarta tillverkningsmetoder, smarta produkter, smarta processer och smarta arbetssätt. Planerad start är 2020.

Intresserad av att vara med? Du hittar kontaktpersoner på www.smartindustrysweden.se

Text: Tobias Båth

Foto: Högskolan Väst

Senast uppdaterad