Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Närmare 100 industriföretag deltar just nu som partner i de cirka 50 forskningsprojekt som pågår inom Högskolan Västs forskningsmiljö Primus. Det är fler än någonsin och trenden är att alltfler vill delta i vår forskning. Den här samverkan är oerhört värdefull på flera sätt.

Först och främst är den en förutsättning för att vi ska kunna driva tillämpad forskning som bidrar till att stärka svensk industri. För att få medel till vår forskning kräver både KK-stiftelsen och flera av våra andra finansiärer att vi har ett nära samarbete med industrin. 

Både forskare och industri har stor nytta av att samverka kring aktuella forskningsfrågor. Vi kallar det samproduktion eftersom samarbetet handlar om att skapa ny kunskap tillsammans. Primus fokus på ny forskning och kompetens inom teknik och lärande och med inriktningen mot arbetsintegrerat lärande gör samverkan extra värdefull för industrin.

Tack vare den unika testbädd som Produktionstekniskt centrum (PTC) i Trollhättan utgör kan industriföretag, forskare och studenter skapa ny kunskap tillsammans. Här finns avancerad labbutrustning där företag kan testa ny teknik och nya processer som sedan kan tillämpas i deras tillverkning. PTC drivs av Högskolan Väst, Innovatum, GKN Aerospace och RISE.

Att företagens intresse för vår forskning är stort märker vi också på den stora uppslutning som höstens temadagar om digitalisering och kompetensutveckling samt om automation har fått. Med nära 200 deltagare från en lång rad företag förstår vi att intresset för att samverka kring forskning och utbildning ligger högt på agendan inom industrin.

Forskningssamverkan är också betydelsefull för våra utbildningar och våra studenter. De praktiska erfarenheter som studenterna får genom att samarbeta nära våra forskare i ett av Sveriges mest välutrustade labb ger dem kunskaper som är mycket relevanta för kommande arbetsgivare. Attraktionskraften märks bland annat genom att studenter från Asien, Afrika och övriga Europa söker våra ingenjörsutbildningar på avancerad nivå.

Senast uppdaterad