Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Examination PTC

Utvärderingen omfattar elva företagsforskarskolor i Sverige som finansierats av KK-stiftelsen. En av dem, SiCoMaP (Simulation and Control of Material affecting Process), har genomförts i Högskolan Västs forskningsmiljö Produktionsteknik Väst. Här har totalt 18 doktorander forskat om produktionsprocesser och produktionssystem i nära samverkan med elva företag inom tillverkningsindustrin. Företagsforskarskolan startade 2012 och avslutas under 2019.

Utvärderingen som gjorts på beställning av KK-stiftelsen visar bland annat att:

  • Nio av tio doktorander är nöjda med utformningen av ”sin företagsforskarskola” och anser att lärosätets och företagets engagemang har varit positivt.
  • Lärosätena och företagen upplever att samverkan har resulterat i nya, fördjupade relationer.
  • Lärosätena har fått bättre inblick och förståelse för näringslivets utmaningar.
  • Företagen har fått förståelse för akademins längre tidshorisonter.
  • Majoriteten av företagen anser att den vetenskapliga nivån har ökat i verksamheten. 
  • Några områden som kan förbättras är kommunikationen mellan företag och lärosäten, man kan ha större fokus på internationalisering och fler gemensamma aktiviteter för doktorander, företag och lärosäten.
Senast uppdaterad