Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Företag var på plats för att visa produkter tillverkade i 3D-printer eller i annan teknik, bland andra 3D MetPrint från Älmhult.

Representanter från ett 80-tal industriföretag och forskare kom till seminariet för att utbyta erfarenheter, ta del av föreläsningar, utställningar och knyta kontakter.

– RepLab är en forskningssatsning som handlar om just detta; att utveckla samverkan och sprida forskningsresultat om hur AM kan användas för att återtillverka komponenter i metall. Det finns många fördelar med att reparera, renovera och uppgradera komponenter inom industrin med de här teknikerna, säger Lennart Malmsköld, projektledare för RepLab.

Ökar livslängden på komponenter

Han berättar att utvecklingen går snabbt inom additiv tillverkning och att alltfler ser stora möjligheter att öka livslängden på komponenter inom industrin med hjälp av additiva tekniker. Samtidigt är behovet av att sprida kunskap och erfarenheter inom det här området stort.  

– Vi riktar oss i första hand till regionens små och medelstora tillverkande företag, där underleverantörer till flyg- och rymdindustrin är speciellt intressanta. Genom att delta i RepLab kan de få hjälp att utveckla sin kapacitet och innovationsförmåga inom AM i metall.

Stora industriföretag inspirerar underleverantörer

– De erfarenheter som exempelvis GKN Aerospace har inom det här området kan inspirera underleverantörer, komponenttillverkare och utrustningsleverantörer. Någon måste alltid gå först.

Inom ramen för RepLab genomförs fem större demonstratorprojekt där forskare och industriföretag utvecklar kunskap om hur olika AM-tekniker och termisk sprutning (HVAF) kan utvecklas specifikt för reparation och uppgradering av komponenter. Fokus är främst på att förstå hur man ger komponenterna rätt egenskaper – något som forskningsmiljön på Produktionstekniskt centrum har goda förutsättningar att klara med tanke på den multidisciplinära kompetens som finns där. 

Ger konkurrensfördelar

Några av de konkurrensfördelar som industrin förväntas få genom att återtillverka komponenter med additiva tekniker är:

  • Lägre kostnader. Omarbetade komponenter kostar cirka 60–80 procent mindre än nya.
  • Kortare ledtider och ökat resursutnyttjande.
  • Nya affärsmodeller där kunden exempelvis kan leasa produkten istället för att köpa.

– RepLab är en del av den strategiska planen för den nationella AM-arenan och kompletterar andra forskningsprojekt. Resultaten är förstås intressanta för många fler industrisektorer än flyg- och rymdindustrin. Att återtillverka med additiva tekniker ses som en nyckelteknologi för att möta framtidens miljö- och kostnadsmål i många branscher.

Fler kan delta

RepLab startade 2018 och pågår fram till och med april 2021. Projektet drivs av Högskolan Väst, Chalmers och GKN Aerospace. Partner är Brogren Industries, Uddeholm, BAE Systems, IUC, Innovatum, Tooltec, Siemens Industrial Turbomachinery och TS Engineering. RepLab finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

– Vi ser gärna att fler företag deltar i projektet. Det är bara att höra av sig.

Läs mer och se bildspel från seminariet den 9 maj 2019 

Vill du veta mer? Kontakta Lennart Malmsköld, lennart.malmskold@hv.se, 0520-22 33 48.

Senast uppdaterad