Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sveriges högsta massivträhus i VästeråsSveriges högsta massivträhus ligger i stadsdelen Kajstaden i Västerås. Bild från C.F. Møller Architects/fotograf Nikolaj Jacobsen.

Tänk dig att arkitektens och konstruktörens husritningar går direkt till tillverkningsroboten utan att någon behöver programmera den. Roboten förstår vad som ska tillverkas och behöver bara assistans av produktionspersonalen. När snickaren sedan ska montera huset på plats får hen alla mått och fakta i digital form. Med hjälp av laserprojicering direkt på bottenplattan framgår det var byggelementen ska placeras. Några ritningar och tumstockar behövs inte.

– Detta är fullt möjligt om tio år. Vi har ramverket för hur artificiell intelligens kan användas i automatiserad produktion och om fem år kan vi ha delar av lösningen klar, konstaterar Fredrik Danielsson, som leder forskning om industriella automationssystem på Produktionstekniskt centrum.

Ett tiotal företag deltar

Intresset för att bygga och designa i trä är stort både nationellt och regionalt. I det treåriga projektet Tillverka i trä ska nya möjligheter inom industriell produktion i trä utforskas. Projektet leds av Innovatum i Trollhättan tillsammans med partnerna Stenebyskolan, Högskolan väst, Högskolan för design och konsthantverk/Göteborgs universitet, Fyrbodals kommunalförbund och Johanneberg Science park. Dessutom deltar för närvarande 15 företag från träbyggnads- och automationsbranschen, och fler är på väg in. 

– Högskolan Väst ska framförallt bidra med kompetens inom automation och digitalisering. Vi ligger i framkant inom artificiell intelligens på det här området och har forskat länge om automationssystem för fordonsbranschen och andra teknikområden, säger Fredrik.

Från bilar till trähus

– Nu breddar vi arbetsfältet till att även omfatta träproduktion. Vi kan inget om trä, men vår kompetens inom automation och digitalisering kan i princip användas i alla typer av produktion. En av våra doktorander har precis startat ett forskningsprojekt om detta och vi planerar för fler forskningsinsatser på området, berättar Fredrik.

Projektet fokuserar just nu på att identifiera och kartlägga vilka behov de deltagande företagen har. Det handlar framförallt om att utveckla produktionsteknik, informationsöverföring och logistik för automatiserad träproduktion. En test- och demomiljö kommer att byggas upp på Produktionstekniskt centrum, där man bland annat kan titta på hur robotar kan komplettera produktionspersonal på olika sätt.

Robotar och snickare samarbetar

– Framtidens hustillverkare kommer säkert att behöva både snickare och robotar. Medan robotarna tar hand om de tunga och farliga momenten kan snickarna ta mer avancerade roller, säger Fredrik.

– Med robotar i produktionen kan byggföretagen enklare anpassa sin verksamhet till svängningarna mellan låg- och högkonjunktur. Robotarna kan backa upp när stora volymer ska produceras och när efterfrågan minskar kan man stänga av dem. På så vis kan företagen behålla kompetent personal över tid.

Söker möbel- och kökstillverkare

Parallellt med satsningen på trähustillverkare och andra aktörer i byggbranschen jobbar projektet även på att få med företag som jobbar med inredning, möbler och design.

– Vi ska titta närmare på hur produktion av möbler och köksinredning kan automatiseras. Här finns också mycket att vinna på att till exempel konvertera CAD-ritningar till robotkod, berättar Bo-Göran Bernheim, Innovatums projektledare för Tillverka i trä.

– På sikt hoppas vi kunna bilda ett kompetenscentrum för träbyggnation där branschen jobbar med utvecklingsfrågor tillsammans. Intresset för att använda trä i större utsträckning ökar snabbt nu, säger Bo-Göran.

-------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt: Bo-Göran Bernheim, projektledare Tillverka i trä, Innovatum, tel. 072-219 69 03, e-post: bo-goran.bernheim@innovatum.se

Kort om Tillverka i trä

Trä är ett klimatsmart och hållbart material ur många aspekter. Därför är projektets övergripande mål att öka tillverkningen i trä. Ett annat självklart mål är att se till att företagen, främst i vår egen region men på sikt även nationellt, utvecklas.
Under de tre år som Tillverka i trä pågår kommer ett kompetenscentrum samt test- och demomiljöer för design, tillverkning och industriell utveckling att byggas upp och etableras.
Inom projektet ryms även utvecklingsinsatser inom cirkulär, skoglig bioekonomi. Här ligger fokus på att strukturerat arbeta med restströmmar för att finna nya affärsmöjligheter.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Tillverka i trä startade i januari och löper under tre år. 

Läs mer om Tillverka i trä

 

Senast uppdaterad