Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AR-teknik testas för takstolsproduktion .JPG

Hur kan träindustrin lyfta sin produktion till nya nivåer med hjälp av smarta tekniklösningar? Kan beprövade tillverkningsmetoder och produktionssystem från andra branscher anpassas för industriell träbyggnation? Eller behöver nya innovationer tas fram?

Frågorna har diskuterats i olika grupperingar inom nätverket av företag och forskare i Tillverka i trä. Med träindustrins behov och utmaningar som utgångspunkt har tre teknikområden valts ut som extra intressanta att titta närmare på: Flexibel automation, produktionslogistik och AR-teknik (Augmented Reality).

å Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan har en testmiljö byggts upp av Högskolan Västs forskare. Här finns en produktionscell som används för att demonstrera hur digitala verktyg och automationslösningar kan användas för tillverkning av exempelvis prefabricerade hus och vid industriell fönstermontering.

Parallellt har företagen Södra, Derome Träteknik och Click-In Fixture Systems etablerat nära samarbeten med Högskolan Västs forskare och studenter för att utveckla sina tillverkningsprocesser på olika sätt.

Automatiserad fönstermontering

Det Ölandsbaserade företaget Click-In Fixture Systems har valt att undersöka hur flexibla automationslösningar kan kombineras med företagets nya produkt för fönstermontering.  

– Forskarna byggde upp en demonstrator för automatiserad montering av fönster i färdiga väggmoduler. Där insåg vi vilka fördelar hustillverkare kan få genom att montera fönster med vår produkt i en automatiserad process. Det innebar att vi ändrade vår affärsmodell från att enbart rikta oss till hantverkare som bygger eller renoverar hus, till att istället fokusera på hustillverkare, säger Ted Linde, ägare och utvecklingsansvarig, Click-In Fixture Systems.

– Under våren ska studenter vid Högskolan Väst även undersöka hur vår produkt kan användas vid montering av dörrar i en automatiserad process. Vi är mycket nöjda med samarbetet med forskare och studenter. Genom Tillverka i trä har vi fått värdefulla insikter och kontakter, säger Tim Börjesson, produktionschef.

Testar AR-teknik för takstolsproduktion

För Derome Träteknik har medverkan i Tillverka i trä resulterat i ett pilotprojekt där en doktorand och en grupp studenter undersökt om AR-teknik kan underlätta företagets produktion av takstolar. Derome tillverkar takstolar till en rad olika husmodeller och varje takstol har ofta en unik design. Det innebär att takstolsoperatörerna ständigt anpassar monteringen efter nya mått.  

–  Idag använder vi laserljus för att markera var spikplåtar ska fästas, men tekniken ger inte alltid exakta anvisningar. Därför testar vi hur AR-teknik kan underlätta operatörernas arbete. Genom att använda AR-glasögon kan operatören få exakta monteringsanvisningar direkt i synfältet, förklarar Frank Beno, vd Derome Träteknik.

– Tester visar att detta är en intressant teknik som kan effektivisera och höja kvaliteten på vår takstolsproduktion. AR-glasögonen kan även underlätta vid upplärning av nya operatörer. Med ny teknik hoppas vi också kunna locka fler ungdomar till yrket, säger Frank Beno.

Utvecklar produktionslogistik för nya fabriker

Skogsindustrikoncernen Södra satsar bland annat på produktion av korslimmat trä (KL-trä) och undersöker hur nya fabriker för produktionen ska utformas. Företaget ser möjligheter inom produktionslogistik med tanke på att framtidens produktion blir mer digitaliserad än dagens. Södra har därför valt att utöka sin forskningssamverkan med två logistikforskare från Högskolan Väst; en doktorand och en senior forskare som är adjungerad på halvtid under tre år.

– Forskarna ska hjälpa oss ta reda på hur en mer utvecklad produktionslogistik kan leda till effektivare processer och flöden. Det är viktigt eftersom vi strävar efter att använda vår råvara optimalt och minimera vårt klimatavtryck, säger Kristoffer Segerholm, senior specialist, Södra Innovation.

– För oss är det värdefullt att samarbeta med personer som inte arbetar inom träindustrin och som bidrar med nya perspektiv. Forskarna kan hjälpa oss att lyfta blicken. Tillsammans med dem kan vi arbeta med de produktionslogistiska frågeställningarna på både kort och lång sikt. Jag ser också ett värde i att högskolan får insikter om vilka utmaningar vår bransch har.

Senast uppdaterad