Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

REPTiS – ansvarsfull utvinning och framställning av titan och andra råvaror

Projektnamnet REPTis är en akronym för det engelska projektnamnet, vilket på svenska motsvaras av: Ansvarsfull utvinning och framställning av titan och andra primära och kritiska råvaror för försörjning av industriella värdekedjor och strategiska sektorer inom EU.

Projektet ska utveckla en hållbar och energieffektiv metod för ansvarsfull utvinning och framställning av titan, samt andra primära och kritiska råvaror från Ukraina. Därmed bidrar man till att minska Europas beroende av import av dessa råvaror från Kina och Ryssland, som idag är stora exportörer av titan till världsmarknaden. Målet är att förse industriella värdekedjor och strategiska sektorer inom EU med en resurseffektiv metod som inte genererar spill.

Titanpulvret som levereras från Ukraina kommer att utvärderas inom fyra olika användningsområden. Högskolan Väst leder arbetet inom ett av områdena. Högskolan kommer att tillverka en flygmotorkomponent som definierats av GKN Aerospace. Komponenten ska tillverkas i en demonstrator med pulverbäddsbaserad additiv tillverkning och titanpulver från en ukrainsk leverantör. Komponenten ska därefter även tillverkas med ett annat konventionellt titanpulver i samma AM-process för att forskarna ska kunna jämföra de båda materialens egenskaper.

REPTiS är ett Horizonprojekt där 13 europeiska partner från 6 olika länder deltar. Arbetet koordineras av European Powder Metallurgy Association baserad i Belgien.

Kontaktpersoner: Robert Pederson och Thomas Hansson

REPAM – cirkulär och resurseffektiv materialanvändning

Det nya projektet REPAM syftar till att inkludera det cirkulära tänkandet under hela materialkedjan - från förbättrad materialdesign, tillverkning och användning, till återvinning.

Råmaterial är i stor utsträckning inte utformade för att fungera för AM-processer när det gäller komplexa termiska cykler, höga temperaturer och för att återvinnas effektivt. Därför kommer REPAM att inkludera det cirkulära tänkandet under hela materialkedjan i förbättringen av materialdesign, användning och återvinning.

Målet är att möjliggöra resurseffektiva råvarubearbetningsvägar för additiv tillverkning genom att minska användningen av ny råvara och främja återanvändning av avfall eller återvunnet material genom innovationer inom materialdesign, bearbetningsproduktion och återvinning.

Läs mer om projektet!

Kontaktperson: Jörg Volpp

MIDAS – identifiera risker för varmsprickor vid additiv tillverkning

I projektet MIDAS vill forskarna få en djupare förståelse för hur varmsprickor uppstår vid svetsbaserad additiv tillverkning med laser och tråd (Directed Energy Deposition) i nickelbaserade superlegeringar. Målet är att AM-tekniken ska bli mogen för att möjliggöra hållbar och robust produktion av högkvalitativa komponenter och på så sätt stärka den svenska flygindustrins konkurrenskraft.

Projektet ska utveckla och demonstrera en fullskalig modell för att förutsäga förekomsten av varmsprickor. Experiment kommer att genomföras för att utvärdera tillförlitligheten hos både fysiska och fullskaliga modeller. Resultaten kommer att bidra till att minska kostsamma trial-and-error-tester.

Högskolan Väst är koordinator för MIDAS. Projektpartner är Kungliga tekniska högskolan (KTH), Luleå Tekniska universitet (LTU), GKN Aerospace och Procada.

Läs mer om projektet!

Kontaktperson: Isabelle Choquet

Senast uppdaterad