Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SamverkanNär KK-miljön Primus vid Högskolan Väst startade i mars 2018 fanns redan en väletablerad samverkan mellan högskolan och flera företag. För att kunna mäta hur Primus samverkan har utvecklats om tio år är det nödvändigt att först fastställa utgångsläget. En extern aktör har därför nyligen genomfört en nollbasmätning av Primus samproduktion mellan 2011 och 2017.

Studien utgår från följande frågeställningar:

  • Hur har samproduktionen gått till?
  • Hur har samarbetet mellan högskolan och näringslivet fungerat?
  • Vilken betydelse och vilka effekter har samproduktionen haft för högskolan och för näringslivet?

För att få en heltäckande bild har studien genomförts med hjälp av flera metoder: Platsbesök i forskningsmiljön. Webbenkät till deltagande företag. Kartläggning av forskningsmiljöns processer och strukturer. Samt kartläggning av data om finansiering, bemanning och utbildningar med koppling till forskningsmiljön.

Fyra viktiga slutsatser

  • Företagen är generellt sett mycket nöjda med samarbetet med Högskolan Väst. Högskolan anses vara lösningsorienterad och lätt att kommunicera med.
  • Samverkansprojekten har gett företagen fördjupade samarbeten med högskolan och ökad tillgång till material och kompetens.
  • Graden av sampubliceringar är hög; 4 av 10 publikationer produceras tillsammans med näringsliv och internationella författare.
  • Forskningen har hög impact – det vill säga att citeringsgraden är högre än för motsvarande artiklar som produceras av forskare i övriga Sverige, Norden och OECD-länder.

Förbättringspotential

I utvärderingen nämns också några utmaningar som Primus har i samband med att forskningsmiljön växer starkt. Den samlade kunskapen om högskolans näringslivssamverkan och kontaktnät med näringslivet behöver spridas inom miljön. Rollfördelningen inom Primus organisation behöver förtydligas och fler finansiärer bör attraheras för att bredda finansieringsbasen.  

Utvärderingen av samproduktionen är en av tre delar som ingår i en stor övergripande utvärdering av Primus (ARC18). Läs mer i separat artikel

Senast uppdaterad