Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bandvagn från BAE Systems HägglundsBandvagnar kan vara en ny applikation för metalldeponering med tråd i AM. Tillverkaren av terrängfordon, BAE Systems Hägglunds, är en av partnerna i projektet METTHRAM.

Additiv tillverkning för nya applikationer, svets- och värmebehandling av nya superlegeringar och ytbeläggning för framtidens gasturbiner. Det är några av Primus sex forskningsprojekt som Vinnova beviljade 13 miljoner till i början av sommaren.  

Det projekt som har fått störst anslag, METTHRAM, handlar om att använda additiv tillverkning i form av metalldeponering till fler branscher gällande höghållfasta stål och aluminiumlegeringar.

– Metalldeponering med tråd i additiva tillverkningsmetoder går betydligt snabbare jämfört med exempelvis pulverbädd, som är en annan form av 3D-printning. Det kan dessutom ge betydande fördelar i att skräddarsy produkter till bättre egenskaper än om de tillverkas med konventionella tillverkningsmetoder, förklarar projektledare Joel Andersson, avdelningschef för Svetsteknologi vid Högskolan Väst. 

– Tekniken används idag inom gasturbinindustrin för material som titan och nickelbaserade legeringar. Nu kommer vi att testa tekniken för tillverkning i andra branscher – för både nytillverkning, reparation och modifiering av olika applikationer, berättar Joel.   

Forskningen i projektet METTHRAM görs i nära samverkan med Swerim och företagen Hydro Extruded Solutions och BAE Systems Hägglunds. De tillverkar vitt skilda produkter som exempelvis extruderade aluminiumprofiler till en mängd olika branscher och bandvagnar till Räddningstjänsten med flera.

– Det är inspirerande med nya samarbetspartner i andra branscher än de vi vanligen samarbetar med. Nya produkter brukar innebära nya utmaningar, säger Joel.

Alla sex projekten startar i höst och beräknas vara klara vintern 2022.

KORT OM FORSKNINGSPROJEKTEN

Metalldeponering med additiv tillverkning (METTHRAM)

Projektet undersöker hur metalldeponering med tråd i additiva tillverkningsmetoder kan användas i fler branscher gällande höghållfasta stål och aluminiumlegeringar.  Det handlar både om nytillverkning, reparation och modifiering av olika applikationer. Tekniken har flera fördelar. Den är exempelvis betydligt snabbare än 3D-printning med pulverbädd.

Projektpartner: Swerim, Hydro Extruded Solutions och BAE Systems Hägglunds.

Projektledare: Joel Andersson, Högskolan Väst.

Svets- och värmebehandlingsstudier av nya superlegeringar (FEAST)

Projektet tittar närmare på hur man svetsar och värmebehandlar de två nya superlegeringarna G27 och VDM780. Huvudsyftet är att beskriva hur processbarhet, svetsbarhet och värmebehandling för G27 och VDM780 fungerar i jämförelse med standardlegeringarna 718 och Waspaloy.

Projektpartner: GKN Aerospace och Brogren Industries.

Projektledare: Joel Andersson, Högskolan Väst.

Ultraljudsassisterad bearbetning av avancerade aluminiumlegeringar

Projektet undersöker om bearbetning med ultraljud kan minska vidhäftningen hos aluminiumlegeringar när de är i kontakt med skärverktyg. Resultatet kan innebära minskat slitage på skärverktyg och bättre ytor på tillverkade komponenter.

Projektpartner: Hydro Extruded Solutions och Automotive Components Floby.

Projektledare: Tomas Beno, Högskolan Väst

Miljöbarriärbeläggningar för Keram matris Kompositer – ett nytt ytbeläggningsperspektiv

Projektet utvecklar nya ytbeläggningar för gasturbiner av kompositmaterial. Det kan bidra till jetmotorflygplan med kraftigt minskade växtgasutsläpp och reducerad bränsleförbrukning.

Projektpartner: Thermal Spraying & Engineering och Treibacher Industries

Projektledare: Nicolaie Markocsan, Högskolan Väst

ADAPT-EBM

Projektet utvecklar pulverbäddsprocessen Electron Beam Melting för titanlegeringen Ti-6AI-4V. Det handlar bland annat om att undersöka sambanden mellan processparametrar och mekaniska egenskaper som defekter i byggt material. Projektet stärker högskolans samlade AM- och titanforskning.

Projektpartner: GKN Aerospace

Projektledare: Robert Pederson

Processtyrning av additiv tillverkning med laser och tråd

Projektet utvecklar bättre processtyrning och övervakning av additiv tillverkning med laser och tråd i nickelbaslegeringar.

Projektpartner: GKN Aerospace

Projektledare: Fredrik Sikström

 

Senast uppdaterad