Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För tidigt födda barn behöver oftast sjukhusvård en tid efter födseln.Ansvarig för barnets omvårdnad är då främst sjukhuspersonalen. Samtidigt visar forskning att anknytningen till barnet stärks när föräldrarna blir involverade i bedömning, planering, genomförande och utvärdering av barnets vård. På NÄLs neonatalavdelning har man därför startat ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan Väst för att göra föräldrarna mer delaktiga - både på sjukhuset och när de kommit hem med sin bebis.

Det är sjuksköterskan och blivande doktoranden Charlotta Robinson som leder projektet på NÄL.

- En viktig del under sjukhusvistelsen är föräldrarnas utbildning av hur de ska sköta sitt för tidigt födda barn. De behöver lära sig att ta hand om sitt barn när de kommer hem. Hittills har personalen på neonatalavdelningen styrt detta och föräldrarna har haft mycket liten inblick i vilka steg de ska genomgå och inte heller kunnat påverka utbildningstakten.

Webbformulär med checklista För att involvera föräldrarna mer har Charlotta, tagit fram ett webbformulär som innehåller en checklista över de vårdmoment som föräldrarna måste kunna innan hemgången. Checklistan nås via en app på telefonen eller via dator. Föräldrarna kan se på listan vad de förväntas lära sig och kan markera de mål som de har nått. Personalen har tillgång till familjens webformulär via sin egen dator och får kunskap i var familjen befinner sig och kan ge stöttning där det behövs.

I studien kommer föräldrarna på neonatalavdelningen delas upp i två grupper, en får prova webbformuläret och den andra får den traditionella utbildningen. Via en enkät som fylls i vid utskrivning, jämför Charlotta hur trygga föräldrarna känner sig inför hemgång, hur lång tid utbildningen tagit och hur lång vistelsen på avdelningen varit totalt.

- Vi vill också involvera föräldrarna mer när de kommit hem med sitt barn. De flesta för tidigt födda barn som vårdats på neonatalavdelningen avslutar vården i neonatal hemsjukvård med täta återbesök till sjuksköterska på neonatalavdelningen. Tanken är att de via webbformuläret också ska kunna kommunicera med oss på sjukhuset - ställa frågor och skicka meddelanden. I formuläret finns enkla frågor om hur barnet och föräldrarna mår och om vården fungerar hemma. Tidigare studier har visat att föräldrarna uppskattar den här lösningen. Och att det ökade föräldrarnas trygghet och minskade behovet av besök till sjukhuset, säger Charlotta Robinson.

Hon betonar dock att fokus i nuläget ligger på föräldrarnas delaktighet under sjukhusvistelsen och att kommunikationen efter hemgång kräver en förlängning av projektet.

Den här typen av vård som tar hänsyn till föräldrarnas behov och önskemål och uppmuntrar dem att vara delaktiga i vården kallas för familjecentrerad vård. Målet är föräldrar som känner sig trygga med att sköta sitt barn, som ser barnets behov och som känner sig delaktiga i barnets vård och vårdplanering.

Charlotta Robinson kommer att vara doktorand från höstterminen 2016 vid Högskolan i Jönköping. Hon är samtidigt knuten till Högskolan Väst forskningsmiljö LINA, Lärande och för det nya arbetslivet, samt Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Senast uppdaterad av Eva Erkmar