Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 Han började den 1 februari men är ingen nykomling i den akademiska världen. Från Linnéuniversitetet har han redan en licentiatexamen, vilket betyder att han är halvvägs i sina forskarstudier. Tanken är att han ska få sin doktorshatt på Högskolan Väst. Parallellt jobbar han fortfarande halvtid som lärare i informatik på Högskolan i Halmstad.

Lars-Olof är med i LINAs forskningssatsning DigiTal som är ett samarbete med Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Satsningen handlar om lärande i ett digitaliserat arbetsliv och har två spår; utmaningar i välfärdsarbete och strategier för att hantera krav på och behov av digital kompetens.

- Mitt forskningsområde är lärande i organisationer i samband med utvecklingsprocesser. Vad händer när människor från en organisation möter till exempel mjukvaruutvecklare? Hur kan båda sidornas behov tillgodoses så att resultatet blir bra?

Forskningen sker på fältet i grupperna eller communities som de kallas av forskarna. Ofta är det organisationen själv eller utvecklarsidan som är "uppdragsgivare". Lars-Olof berättar om två tidigare forskningsprojekt som han kommer att ha nytta av i DigiTal.

- Ena projektet handlade om att utveckla en teknisk lösning för att kunna hitta dementa personer som avvikit från sitt hem eller sitt boende. Företaget som utvecklat lösningen hade egentligen tänkt på borttappade saker men med vissa modifieringar kunde den även användas för att hitta personer.

I forskningsprojektet deltog mjukvaruföretaget, Varbergs kommun, anhöriga och forskarna.

- Vi studerade hur gruppen fungerade, hur samarbetet utvecklades. Vad som förde gruppmedlemmarna närmare varandra och hur de kunde "befrukta" varandra. De anhöriga visade till exempel utvecklarna tidningsurklipp som handlade om dementa. Detta ökade förståelsen för de anhörigas situation från utvecklarnas sida.

Ett annat projekt som Lars-Olof Johansson varit med i handlade om att hjälpa ryttare att hitta en kommunikationslösning för att öka tryggheten på hästryggen. Med hjälp av mobiltelefonen skulle ryttaren kunna larma när en olycka hänt alternativt att telefonen själv larmade om avståndet mellan ryttare och häst blev för stort. Två ridklubbar och en applikationsutvecklare ingick i det forskningsprojektet.

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Erkmar