Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbets- eller verksamhetsintegrerat lärande (work-integrated learning) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar som är gemensamma för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), Cooperative education (Co-op), mentorskapsprogram, fadderföretag samt andra former av samverkan mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

Konferensen är en årligen återkommande mötesplats för forskare, pedagogiska utvecklare, praktiker och beslutsfattare. Med andra ord riktar den sig till alla som är intresserade av pedagogiska frågor kopplade till verksamhetsintegrerat lärande.

Programmet kommer att omfatta presentationer av planerade, pågående och avslutade FOU-projekt inom området. Utöver det erbjuds goda möjligheter att nätverka och diskutera med såväl nationella som internationella forskare inom området. 

Aktuellt


Mer information


Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Erkmar