Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade FoU-projekt i pedagogisk utveckling eller nya former av organisering av verksamhetsintegrerat lärande (VIL).

Vi välkomnar särskilt bidrag som konkret visar hur studenters lärande av färdigheter, värderingsförmågor och förhållningssätt går till i olika praktier med hjälp av exempelvis lärande i autentiska miljöer, simuleringar, spelteori, IKT etc.

SUBMISSION - obs förlängt datum för Abstrakt 11 Nov

Skicka in ditt bidrag i form av ett abstrakt på ca 300 ord eller ett artikelmanus på svenska, norska, danska eller engelska senast den 11 novemberBesked om antagna bidrag skickas ut senast den 16 november. Vi använder oss av ett löpande peer-review förfarande. 

SESSIONSFORMAT

Markera om ditt bidrag är en:

 • presentation 30 minuter (20 minuter presentation och 10 minuter frågor)
 • interaktiv session 30 minuter (5-10 minuter inledande presentation och 20-25 minuter i delaktighetsskapande samtalsform)
 • manuskript till en artikel som du under sessionen får en närläsare till (30 min) 
 • posters

samt om du önskar presentera på svenska, norska, danska eller engelska.

VIKTIGT OM ABSTRACT

Bidrag och presentationer kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.

Glöm inte ange namn, organisation och e-postadress på ditt bidrag.

Ditt bidrag måste vara sparat som en word-fil, märk e-posten i ämnesraden med "Call for papers VILÄR 2018". Skickas till eva.erkmar@hv.se

Exempel på områden som kommer att uppmärksammas under konferensen:

 • Organisering av VIL
 • Pedagogiska utmaningar kopplade till handledning och examination
 • Progression i VIL
 • Modeller för utvärdering och kvalitetsutveckling
 • Lärande i mötet mellan akademi och arbetsliv
 • Interprofessionellt lärande

ANTAGNINGSKRITERIER

Konferensen är tänkt att inriktas på pedagogiska frågor och forskning inom VIL. Bedömningen av inkomna bidrag kommer att beakta bidragets:

 • Relevans för konferensen
 • Potential att stödja utvecklingen inom VIL
 • Klart uttryckt problemställning och genomförande
 • Tydliga slutsatser eller reflekterande resonemang

BEDÖMARE

Alla bidrag kommer att bedömas av sakkunniga inom fältet.

PRAKTISK INFORMATION

Bidragen kommer att grupperas i de olika parallella sessionerna enligt framträdande teman och önskat sessionsformat. I förekommande fall kan programkommittén be konferensdeltagare att presentera sitt bidrag i annat sessionsformat än det som initialt önskades.

Senast uppdaterad av Eva Erkmar