Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

ViLär 2020 –är en forskningskonferens som tar sin utgångspunkt i utveckling inom arbetsintegrerat lärande. Konferensen är en plattform för kommunikation och samverkan där vi tillsammans skapar möjligheter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyten.

Årligen möts forskare, pedagogiska utvecklare, beslutsfattare och praktiker för att diskutera och samtala kring intresset för pedagogiska frågor. Gemensamt är det arbetsintegrerade lärandet som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Inom detta kunskapsfält finns pedagogiska utmaningar vid samverkan i olika former mellan högskoleutbildning och arbetsliv.

VILär 2020 erbjuder goda möjligheter för dig att delta med presentation och vi välkomnar särskilt bidrag med ett intresse inom simuleringar, spelteori, IKT, VR, AR eller lärande i autentiska miljöer.

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade FoU-projekt i pedagogisk utveckling/verksamhetsintegrerat lärande och digitalisering/användning av tekniska hjälpmedel i undervisning. 

Ta möjligheten att nätverka och mötas med både nationella och internationella kollegor med ett AIL-intresse!

SUBMISSION

Skicka in ditt bidrag i form av ett abstrakt på cirka 300 ord eller ett artikelmanus på svenska, norska, danska eller engelska senast den 15 november - final call.  Vi använder oss av ett löpande peer review-förfarande. 

SESSIONSFORMAT

Markera om ditt bidrag är en...

 • presentation 30 minuter (20 minuter presentation och 10 minuter frågor)
 • interaktiv session 30 minuter (5-10 minuter inledande presentation och 20-25 minuter i delaktighetsskapande samtalsform)
 • manuskript till en artikel som du under sessionen får en närläsare till (30 min) 

Ange också om du önskar göra din presentation på svenska, norska, danska eller engelska.

VIKTIGT OM ABSTRACT

Bidrag och presentationer kan vara på svenska, norska, danska eller engelska.

Glöm inte ange namn, organisation och e-postadress på ditt bidrag.

Ditt bidrag behöver vara sparat som en Word-fil. Märk e-posten i ämnesraden med "Call for Papers VILÄR 2020" och skicka till eva.erkmar@hv.se

Exempel på områden som kommer att uppmärksammas under konferensen:

 • Organisering av VIL
 • Pedagogiska utmaningar kopplade till handledning och examination
 • Progression i VIL
 • Digitalisering/användning av tekniska hjälpmedel
 • Modeller för utvärdering och kvalitetsutveckling
 • Lärande i mötet mellan akademi och arbetsliv
 • Interprofessionellt lärande

ANTAGNINGSKRITERIER

Konferensen är tänkt att inriktas på pedagogiska frågor och forskning inom VIL/digtalisering. Bedömningen av inkomna bidrag kommer att beakta bidragets:

 • Relevans för konferensen
 • Potential att stödja utvecklingen inom VIL
 • Klart uttryckt problemställning och genomförande
 • Tydliga slutsatser eller reflekterande resonemang

BEDÖMARE

Alla bidrag kommer att bedömas av sakkunniga inom området.

PRAKTISK INFORMATION

Bidragen kommer att grupperas i de olika parallella sessionerna enligt framträdande teman och önskat sessionsformat. I förekommande fall kan programkommittén be konferensdeltagare att presentera sitt bidrag i annat sessionsformat än det som initialt önskades.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen