Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Genomförda seminarier Hösten 2022

”Positiva organisationsstudier” med Ali Kazemi, professor i psykologi vid Högskolan Väst Datum: onsdagen den 14 september Tid: kl. 13.30 – 15.00. 

Ali Kazemi inleder höstens seminarieserie med att ge en inspirerande introduktion till positiva organisationsstudier som kunskapsfält och ta upp olika aspekter av positivitet som begrepp och ansats för att studera organisationer.

Med utgångspunkt i introduktionen beskrivs vår egen forskningsmiljös, POLS, teoretiska kärna och inriktning. Seminariet avslutas med nedslag i Alis egen forskning om balanserade resursutbyten på arbetsplatsen, sociala aspekter av organisatoriskt välbefinnande, rättvisa/rättvist ledarskap, personcentrering som arbetssätt, mindfullt ledarskap, etcetera i syfte att ge konkreta exempel på svensk forskning inom forskningsfältet.

tidigare Genomförda seminarier 

 • Elias Johannesson, universitetslektor i pedagogik, Högskolan Väst den 11 maj 2022
  P-värdets betydelse i samhällsvetenskaplig forskning

 • Per-Ola Börnfelt, Universitetslektor i arbetsvetenskap, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, den 12 april 2022
  Hur kan intern whistleblowing och kritikframförande bidra till bättre fungerande verksamheter?

 • Beata A. Basinska, PhD, Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology, den 1 december 2021
  Positive Psychology Interventions in Organizations

 • Stefan Tengblad, professor i HRM vid Göteborgs universitet, den 27 oktober 2021
  Organisatorisk resiliens 

 • Gunilla Avby, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, den 22 september 2021
  Reflektionens betydelse för lärande och utveckling
Senast uppdaterad