Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Toppytebild forskningsresultat Toppytebild forskningsresultat

SLUTRAPPORT

 

Den tekniska utvecklingen av autonoma fordon går snabbt. Trots det vet vi väldigt lite om människors inställning till självkörande bilar och till att dela bil med andra. Ytterligare behöver vi ta reda på hur mindre städer, i vårt fall Trollhättan, skall kunna anpassas efter framtidens smarta mobilitet för att öka förutsättningarna för en hållbar miljö och förbättrade livsvillkor för invånarna.

Fokus i forskningsarbetet har legat på delningsekonomi och smart mobilitet, med Agenda 2030 och Sveriges transportpolitiska mål som riktlinjer.

Ett av Sveriges transportpolitiska mål är att tillhandahålla hållbar transportförsörjning i hela landet, vilket inkluderar kommuner utanför storstadsregionerna. Forskningen inom området för bildelning och autonoma fordon visar att det finns både möjligheter och utmaningar i att lansera tjänster och teknik för bildelning i storstäder. Dock finns det ytterst lite forskning kring möjligheterna och utmaningarna i en mindre stad. Därför har ett fundament i SESMA varit att kartlägga invånares transportbeteende i en kommun där befolkningstätheten är betydligt lägre än i svenska storstäder; Trollhättan.

I SESMA har vi att undersökt och kartlagt invånares mobilitetsvanor samt tagit reda på hur de uppfattar och upplever automatiserade, eldrivna och delade fordon. Det har inom projektet varit viktigt att lyfta olika perspektiv på mobilitet och vi har därför lagt stort fokus på att hitta ett urval som varierar i ålder, kön, familjesituation, etnicitet, funktionsvariation, samt grundinställning till teknik och förändring.

Ett utbrett användande av bildelningsekonomi skapar förutsättningar för en förbättrad miljö och ökad tillgänglighet i samhället, men för att möjliggöra detta krävs det att det finns en acceptans för bildelning hos invånarna. Ett sätt att öka denna acceptans är genom att låta användarna vara delaktiga i processen med att utveckla bildelningstjänster. Därför har fokus inte bara legat på att kartlägga invånares transportbeteende, utan de har även agerat medskapare av digitala applikationer och affärsmodeller relaterade till bildelningsekonomi.

SESMA har syftat till att ha en positiv inverkan på omvärlden och samhället. Därför har en viktig del av projektet varit samverkan mellan kommun, invånare, lokala biltillverkare och forskare. Samverkan bidrar till en fördjupad förståelse för de olika aktörernas roll och för de många aspekterna implementeringen av ett nytt transportsystem innebär.

Målet har varit att tillsammans inom projektet skapa:

 1. Riktlinjer för kommunen i deras planering av en hållbar stad;
 2. en affärsplan för biltillverkare med visionen att skapa mer hållbara transporter; och
 3. digitala tjänster för autonoma, delade bilar.

Projektet drivs av Högskolan Väst tillsammans med Trollhättans Stad, NEVS och RiSe och i samarbete med bostadsbolaget Eidar. 

SLUTRAPPORT

Forskningsområde

 • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Primus (KK-miljö)
 • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Trollhättan Stad
 • Ri.se
 • Nevs i Trollhättan

Forskningsfinansiär

 • Drive Sweden
 • Vinnova

Projekttid

2019 - 2021

Nytt


Stadsplanering för framtidens mobilitet

Ett viktigt mål inom SESMA är att ta fram riktlinjer för hur stadsplaneringen i Trollhättan kan anpassas till en modern, miljövänlig och...

Bostäder och mobilitet

RiSE har under projektets gång undersökt vilken roll bostadsmarknaden har i hur vi tänker kring och använder oss av olika mobilitetslösni...

NEVS går in som delägare i Ezeride

NEVS går in som delägare i startupbolaget Ezeride. I samband med detta tar Ezeride över ägandet av NEVS bildelningstjänst NEVS Share....

Hushålls-personas

Vår livssituation påverkar våra mobilitetsbeteenden och attityder till smarta mobilitetslösningar i större utsträckning än våra...

RISE har färdigställt en ny omvärldsanalys om bildelning

I omvärldsanalysen kikar RISE närmre på den uppsjö av affärs- och användarmodeller som finns inom bildelning, samt undersöker lönsamheten...

Djupintervjuer i Hammarby sjöstad

För att undersöka transportbeteendet hos "early adopters" har SESMA genomfört djupintervjuer i den miljövänliga stadsdelen Hammarby sjöst...

Kartläggande intervjuer

För att skapa en grund att stå på initialt i SESMA-projektet gjordes tidigt intervjuer för att kunna kartlägga individers och hushålls...

Kontakt


Ulrika Lundh Snis

Ulrika Lundh Snis Professor
ulrika.snis@hv.se

Ebba Thorolvsen

Ebba Thorolvsen Kommunikatör
ebba.thorolvsen@hv.se
Senast uppdaterad