Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Först och främst kommer projektet syfta till att främja samverkan mellan högskolestudenter och näringsliv i form av uppsatsprojekt utformade utifrån ämnesområden och frågeställningar relevanta för små och medelstora företags verksamheter och behov av kompetensförsörjning, tillväxt och kunskap. Förutom att skapa påtagliga kontaktytor mellan högskolans aktörer och små och medelstora företag utgör denna ansats produktion och kommunikation av konkreta kunskaper som på både lång och kort sikt kan tänkas bidra till centrumutveckling och tillväxt.

Projektets föreslagna ämnesområden för uppsatser redovisas i form av fyra brett formulerade case framtagna av projektets forskningsassistent, från vilka studenters uppsatser kan deriveras, genomföras och kommuniceras, gärna i samarbeta med flertalet företag i Trollhättans stad. Dessa case gäller:

1. Biltrafiken i Trollhättans centrum och centrumhandelns ekologiska hållbarhet
2. Segregationen i Trollhättan och målet om en mångfaldig, socialt hållbar centrummiljö
3. Konsumtionsmönter och e-handel i Trollhättan centrum – vem handlar vad var och varför?
4. Skapandet av en kreativ, levande stadskärna även under lågintensiva perioder

Är du student och vill skriva en uppsats som på något sätt rör dessa case, eller om du vill utveckla ett annat uppsatsämne i samarbete med ett eller flera företag, tveka inte att höra av dig till någon av projektets representanter!

Utöver detta har projektet även undersökt HV:s befintliga programutbud med syftet att kartlägga de kunskapsteoretiska och praktiska förutsättningar som finns för skapandet av samverkansytor mellan högskola och små och medelstora företag.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Ekonomi och näringsliv
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Robin Mashallah, Trollhättans Stad (samordning)
Anna Nilsson, Trollhättans Stad
Elin Stark, ALMI
Marcus Pallvid, City Trollhättan
Anette Palmqvist, Dals-Eds kommun
Lars Svensson, E-handelsföreningen
David Sjöqvist, Miljöbrön
Marin Larsson, Studentkåren

Forskningsfinansiär

  • Kommunakademin Väst

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad