Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det kan handla om verksamheter som är direkt arbetslivsorienterade men inte nödvändigtvis i form av avlönat arbete utan även arbete i exempelvis ideella organisationer eller ett fältarbete som genomförs inom ramen för ett kursmoment och/eller examensarbete. Pilotstudien kommer att bygga på intervjuer med studenter på Högskolan Väst som har genomfört praktiknära studier eller praktik/fältarbete utomlands.

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Åsa Andersson

Projekttid

2012 - 2012

Senast uppdaterad