Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med projektet är därför att undersöka varför, dvs. vilka motiv till att söka högre utbildning som finns bland de individer som väljer att ta ”andra chansen” (dvs. vuxna individer över 25 år) och om dessa motiv varierar som en funktion av individens sociala bakgrund. Vidare är syftet att undersöka om det finns vändpunkter i dessa individers personliga historier som kan identifieras som kritiska i beslutet att söka högre utbildning. Kunskap om varför vissa individer väljer att ta andra chansen att söka sig till högre utbildning kan bidra med förståelse kring vilka stödsystem som krävs för ökad högskoleövergång. Denna kunskap är viktig både för studie- och yrkesvägledare liksom lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att förstå hur man kan ge information och guida individer i utbildningsval. Projektet baseras på en mixad metoddesign och både kvantitativa och kvalitativa data att samlas in.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Utbildningsvetenskap/Pedagogik/Didaktik

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Forskningsfinansiär

  • Kommunakademin Väst

Projekttid

2024 - 2025

Senast uppdaterad