Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenterna får tillgodoräkna sig 15 högskolepoäng motsvarande den ordinarie lärarutbildningens inledande kurs och utbildningen genomförs i högre studietakt än ordinarie utbildning. Tanken är att studenternas yrkeserfarenhet möjliggör detta. Det som gör denna studie extra intressant är att för studenterna föregår yrkeserfarenhet den högskoleförlagda delen av utbildningen, vilket kan jämföras med en traditionell professionsutbildning där högskoleförlagd- respektive verksamhetsförlagd utbildning (praktik) varvas.

Genom att samla in data från lärarstudenterna på denna utbildning söker forskarna svar på följande frågor:

  1. I vilken mån och på vad sätt är kursdeltagarnas beskrivningar av sin pedagogiska verksamhet vid utbildningens början relaterade till egen yrkeserfarenhet respektive vetenskaplig teori?
  2. I vilken mån och på vad sätt förändras kursdeltagarnas beskrivningar av sin pedagogiska verksamhet under utbildningens gång?
  3. I vilken mån och på vad sätt förändras deltagarnas yrkesidentitet under utbildningens gång?
  4. Vad kan förklara eventuella förändringar som inryms i fråga 2 och 3?

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2009 - 2012

Senast uppdaterad