Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Målet är att skapa ett gemensamt curriculum (utbildningsplan) för att designa en utbildning. En stor del av kurserna skall vara projektbaserade och med skarpa projekt från ”verkligheten” där externa aktörer finns inom social profit (and non profit) organisations samt företag som har sårbara målgrupper som sina avnämare. 

Syftet med programmet är också att det skall kunna verka interdisciplinärt där studenter kan verka över programgränser. Det finns även en tanke att kunna attrahera nya studentgrupper som vanligtvis inte söker sig till de traditionella ingenjörsutbildningarna. 

Högskolan Väst är back Office i projektet och är bland annat ansvariga för att bygga en databas för studentprojekten. Vidare ämnar vi bidra med befintlig kunskap samt utveckling av inslag av arbetsintegrerat lärande för projektet.

Hemsida: http://www.cse-education.eu

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Kristina Sandström (projektledare)
Mariella Niemi, Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2013 - 2016

Senast uppdaterad