Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den tekniska utvecklingen av autonoma fordon går snabbt. Man vet däremot lite om människors inställning till självkörande bilar och att dela bil med andra, samt hur autonoma fordon kan bli del av en hållbar stadsplanering. Syftet med projektet är att utveckla kunskap och tjänster relaterade till automatiserade fordon, delningsekonomi och hållbar stadsutveckling. En viktig del av projektet är samverkan mellan kommun, invånare, lokala biltillverkare och forskare.

I projektet kommer vi att undersöka och kartlägga individers befintliga mobilitetsvanor och deras uppfattningar om och upplevelser av automatiserade, eldrivna och delade bilar. Målet är att tillsammans med Trollhättans stad, biltillverkaren NEVS och Trollhättans invånare samskapa:

  • Riktlinjer för kommunen i deras planering av en hållbar stad;
  • en affärsplan för biltillverkare med visionen att skapa mer hållbara transporter; och
  • digitala tjänster för autonoma, delade bilar.

Fokus i forsknings- och utvecklingsarbetet ligger på delningsekonomi och smart mobilitet, och med Agenda 2030 och Sveriges transportpolitiska mål som riktlinjer.

Medverkande parter:

NEVS, Trollhättan
Trollhättans stad
RI.SE
Vinnova
Högskolan Väst

Deltagande forskare från högskolan

Lars-Olof Johansson, Informatik (projektledare)
Ulrika Lundh Snis, Informatik
Livia Norström, Informatik

Projekttid

1 januari 2019 – 31 december 2020

Nyhetsartiklar om projektet:

https://www.renewableenergymagazine.com/electric_hybrid_vehicles/swedish-car-manufacturer-aiming-to-be-first-20181212,

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/biltillverkaren-som-vill-att-farre-ager-sin-bil,

https://vastpunkt.hv.se/vad-kravs-for-man-ska-vara-beredd-att-dela-bil-med-andra/,

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/forskningsprojekt-f%C3%A5r-m%C3%A5ngmiljonst%C3%B6d-1.11691539?noAccess=true&aId=1.11691539

http://iotnowtransport.com/2018/12/18/70320-trolls-hat-will-change-way-think-car/

Kontaktpersoner


Senast uppdaterad av Rebecca Olsson