Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den tekniska utvecklingen av autonoma fordon går snabbt. Man vet däremot lite om människors inställning till självkörande bilar och att dela bil med andra, samt hur autonoma fordon kan bli del av en hållbar stadsplanering. En viktig del av projektet är samverkan mellan kommun, invånare, lokala biltillverkare och forskare.

I projektet kommer vi att undersöka och kartlägga individers befintliga mobilitetsvanor och deras uppfattningar om och upplevelser av automatiserade, eldrivna och delade bilar. Målet är att tillsammans med Trollhättans stad, biltillverkaren NEVS och Trollhättans invånare samskapa:

  • Riktlinjer för kommunen i deras planering av en hållbar stad;
  • en affärsplan för biltillverkare med visionen att skapa mer hållbara transporter; och
  • digitala tjänster för autonoma, delade bilar.

Fokus i forsknings- och utvecklingsarbetet ligger på delningsekonomi och smart mobilitet, och med Agenda 2030 och Sveriges transportpolitiska mål som riktlinjer.

Nyhetsartiklar om projektet:

https://www.renewableenergymagazine.com/electric_hybrid_vehicles/swedish-car-manufacturer-aiming-to-be-first-20181212,

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/biltillverkaren-som-vill-att-farre-ager-sin-bil,

https://vastpunkt.hv.se/vad-kravs-for-man-ska-vara-beredd-att-dela-bil-med-andra/,

http://www.ttela.se/nyheter/trollh%C3%A4ttan/forskningsprojekt-f%C3%A5r-m%C3%A5ngmiljonst%C3%B6d-1.11691539?noAccess=true&aId=1.11691539

http://iotnowtransport.com/2018/12/18/70320-trolls-hat-will-change-way-think-car/

Forskningsområde

Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Lars-olof Johansson

Medverkande Högskolan Väst

Livia Norström Ulrika Lundh Snis Lars-olof Johansson

Forskningspartner

Trollhättan Stad Ri.se Vinnova

Projekttid

2019 - 2020

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva Erkmar