Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syfte

Digital kommunikation nyckeln till ökad integration är ett samverkansprojekt som rör språk och kommunikation för utrikes födda i Sverige. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring integrationen och vilka möjligheter digitala stöd skapar för att få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. 

Förväntade effekter och resultat

Projektet tar ett helhetsgrepp kring hur utrikes födda kan stödjas i språkutvecklingen så att tillgängligheten till arbetsplatsen blir mer hållbar och sträcker sig vidare efter praktikplatser och korta kontrakt. I projektidén ligger en metodförändring kring hur vi ser på digitala mötesytor som kommer att kunna få en övergripande betydelse även utanför själva projektet. Projektets resultat kommer på sikt kunna användas av utrikes födda kvinnor och män. Vidare bedömer vi att resultatet kommer att kunna ha en påverkan på systemnivå som ligger bortanför vår lösning/produkt.

Planerat upplägg och genomförande

Folkuniversitetet är koordinator för projektet och samordnar och samverkar med de olika projektparterna genom utvecklingsarbetet. Upplägget är i hög grad användardrivet vilket innebär att utrikes födda personer är involverade i projektet från start och i utvecklingen från att identifiera behov till att ta fram lösningar genom att tillvarata deras erfarenheter och synpunkter. Arbetet är organiserat i fyra arbetspaket där projektparterna har olika ansvar; 1. Digitalt ramverk, 2. Behovslösning, 3. Modelldesign, 4. Nätverkande, spridning och utbyggnad. ENG

Folkuniversitetet är projektledare och samverkar med projektparterna; Göteborgs universitet, Lingio, Foxway, Högskolan väst, Social Society, samt Göteborgs stad Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Mer information på projektet webbplats

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Daniel Jonlund, Folkuniversitetet (projektledare)

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet
  • Göteborgs stad
  • Folkuniversitetet
  • Lingio AB
  • Social Society Sweden AB
  • Foxway

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2020 - 2022

Senast uppdaterad