Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Digitala samarbetsformer, som till exempel e-möten, används idag i stor utsträckning i många organisationer till olika typer av samarbeten, men dess genomförande och påverkan på effektivitet och kvalitet behöver studeras mer för att kunna utveckla nya typer av verktyg för samarbete. Vi ser samtidigt en snabb teknikutveckling när det gäller till exempel augmenterad verklighet (AR), virtuell verklighet (VR) och kombinationer av dessa. Denna utveckling erbjuder oss nya spännande möjligheter till att designa olika typer av verktyg för samarbete på distans för att möta framtidens behov av minskat resande.

Detta projekt är ett tvåårigt samverkansprojekt som syftar till att tillsammans med Publicis.Sapient i Göteborg samt NEVS i Trollhättan studera olika typer av samarbetssituationer. Analyser av dessa situationer ligger sedan till grund för ett iterativt design-, utvecklings- och utvärderingsarbete av verktyg i nära samverkan med partnerorganisationerna.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Ekonomi och näringsliv

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

  • Stefan Nilsson

Övriga projektmedverkande

Erik Arvedson - Publicis.Sapient

Bodil Ahlström - NEVS

Forskningsfinansiär

  • KK-Stiftelsen

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad