Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tidigare studier av en-elev-en-dator-satsningar är generellt positiva och nämner framförallt förbättrade resultat vad gäller skrivförmågan och den digitala kompetensen. Mest uppmärksammad i Sverige är satsningen i skolor i Falkenberg som påbörjades 2007 för skolår 7-9. Resultaten visar att datorn på kort tid blev ett naturligt redskap i undervisningen. Lärarnas egen datoranvändning ökade och de kunde se en ökad motivation för skolarbetet och stark prestationsökning hos lågpresterande elever.

Forskarna i det här projektet ska studera en-elev-en-dator-satsningar i grundskolans tidigare år där bärbara datorer funnits under ett till två år. Studierna gäller både lärarnas arbete och elevernas kunskapsinhämtning.

Fyra forskare kommer att genomföra studier av följande områden:

  • Lärarens ledarskap vid ökad IT-användning
  • Textkompetens och läs- och skrivutveckling
  • Språkinlärning
  • Matematik och teknik

Arbetet i klasserna kommer att följas kontinuerligt genom klassrumsobservationer. Lärares och elevers erfarenheter av arbetet med datorer följs upp genom enkäter och intervjuer. Vidare planeras för dokumentation och analys av lärar- och elevarbeten.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

  • Sylvana Sofkova Hashemi

Övriga projektmedverkande

Ann-Louise Petersen
Leona Johanson Bunting

Projekttid

2011 - 2011

Senast uppdaterad