Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde ingår vi i ett projekt som ska hjälpa nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har som mål att korta vägen till fortsatta forskarstudier eller till en fortsatt karriär inom högre utbildning. Genom att ge deltagarna rätt verktyg och förutsättningar kan svenska lärosäten bättre ta tillvara på den höga kompetens som dessa personer besitter.

Tre olika delar

Projektet är utformat som ett snabbspår och riktar sig till nyanlända som inte varit i Sverige längre än fem år, bor i Sverige och som har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning från utanför Sverige. Efter att ha genomgått programmet ska deltagarna ha en klar bild av hur de kan ta sig vidare inom den svenska akademin.

Programmet består av tre olika delar som kommer att löpa parallellt under projekttiden:

  • Utbildningsaktiviteter: till exempel kurser i språk, forskningsfinansiering, publikationer och open access, akademiskt skrivande, pedagogisk utveckling och träning
  • Personlig och professionell utveckling inklusive karriärvägledning
  • Akademiskt mentorskapsprogram

Projektet är finansierad av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), inom ramen för utlysningen “Grants for Integration and Internationalisation”.

Forskningsområde

  • Internationell migration och etniska relationer

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

  • Fredrik Sjögren

Medverkande Högskolan Väst

  • Fredrik Sjögren

Forskningsfinansiär

  • STINT via GU
  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2017 - 2019

Senast uppdaterad