Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Efter en utredning av Migrationsverket placeras flyktingen i en kommun. Den mottagande kommunen är skyldig att erbjuda ett introduktionsprogram som ska göra att flyktingen integreras i samhället. Men de flyktingar som kommer till Sverige har vitt skilda bakgrunder till exempel när det gäller etnicitet, språk, erfarenheter och utbildningsnivå. De kan vara allt från analfabeter till akademiker. Man skulle behöva skräddarsy introduktionsprogram för alla behov och alla språkgrupper, men i en liten kommun är det svårt att få resurserna att räcka till för det. En tanke med projektet är att om flera kommuner samarbetar kring introduktionsprogrammen så kan deras resurser användas effektivare. Kvaliteten kan också höjas genom att kommunerna delar med sig av kunskaper och erfarenheter till varandra.

Många samarbetspartners
I forskningsprojektet samarbetar Högskolan Väst, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och sju kommuner i nordvästra delen av denna region. Syftet är att förbättra introduktionsprogrammen för nyanlända flyktingar. Projektet fokuserar på samhällsinformation, yrkesutbildning, ohälsa samt barn och ungdomar.

Samhällsinformation
Den samhällsinformation som flyktingarna ges behöver få en tydligare koppling till dem själva. De behöver ges en chans att reflektera över vad förhållandena i Sverige kommer att betyda för dem personligen och hur de ska kunna finna en plats i samhället.

Yrkesutbildningar
När det gäller yrkesutbildningar finns samordningsvinster att hämta. Till exempel finns det i vissa kommuner yrkesutbildningar för flyktingar som andra kommuner saknar. En tät dialog med branschorganisationer och arbetsmarknadsparter om bristyrken kan också göra det lättare för nyanlända att hitta lediga jobb.

Ohälsa
Inte sällan är ohälsa ett stort hinder för en nyanländs integration. Det behövs ökad kunskap och tillgång till information om till exempel var och hur man får hjälp för posttraumatisk stress och annan psykisk ohälsa.

Barn och ungdomar
För att förbättra situationen för barn och ungdomar kommer man inom projektet att ta fram en föräldrakurs för nyanlända flyktingar. Man kommer också att utbilda vägledare som ska svara på frågor från flyktingbarnen och ha kontakt med skola och barnomsorg. I den nya situationen har barnen ofta många frågor som föräldrarna inte kan svara på.

Webbportal
Inom ramen för projektet ska en webbportal designas som ökar möjligheterna för samarbete mellan kommunerna. På webbportalen ska viktig information för integrationsarbetet samlas och man ska kunna utbyta erfarenheter och synpunkter. Exempel på vad som ska finnas med är information om bristyrken, aktuell lagstiftning och de olika kommunernas utbildningar.

Målsättning
Projektets mål är att de flyktingar som tas emot i högre grad ska få arbete, starta företag eller börja studera och att deras behov av försörjningsstöd ska minska.
Kunskapen som byggs upp under projektet kommer att vara användbar för andra svenska kommuner och också för flyktingmottagare i övriga EU.

Forskningsområde

 • Arbetsintegrerat lärande

Forskningsmiljö / Institution

 • Arbetsintegrerat lärande
 • Institutionen för ekonomi och IT

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

 • Västra Götalandsregionen VGR
 • Bengtsfors Kommun
 • Dals Eds kommun
 • Lysekils kommun
 • Sotenäs kommun
 • Trollhättan Stad
 • Vänersborgs kommun

Forskningsfinansiär

 • EU, övrigt - (strukturfonder, socialfonder, Europeiskt territoriellt samarbete Interreg)

Projekttid

2009 - 2012

Senast uppdaterad